Şart ve Koşullar

Tüm alt etki alanları dahil olmak üzere www.gehealthcareturkiye.com Site'si (bundan böyle "Site" olarak anılacaktır) yalnızca bilgi amacıyla ve Site'nin Satış Şart ve Koşulları uyarınca sipariş vermek için kullanılabilir. Site'yi kullanarak veya Site'deki materyalleri indirerek bu bildirimde beyan edilen kullanım şartlarına (bundan böyle "Kullanım Şartları" olarak anılacaktır) uymayı kabul edersiniz. Bu Kullanım Şartları'na uymayı kabul etmediğiniz takdirde Site'yi kullanmayın veya Site'den materyal indirmeyin.

Bu Kullanım Şartları zaman zaman önceden haber verilmeksizin tamamen veya kısmi olarak değiştirilebilir, bu nedenle lütfen bu Kullanım Şartları'nı sık sık kontrol edin: Söz konusu değişikliklerden sonra Site'yi kullanmaya devam etmeniz, yeni şartları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu şartlara veya başka herhangi bir şarta uymayı kabul etmediğiniz takdirde lütfen Site'yi kullanmayın veya Site'den materyal indirmeyin.

GEHC, dilediği zaman herhangi bir özelliğin kullanılabilirliği dahil olmak üzere Site'nin herhangi bir yönünü sonlandırabilir, değiştirebilir, askıya alabilir veya durdurabilir. GEHC, bu Site üzerinde üçüncü taraflara ait olanlar dahil olmak üzere herhangi bir içeriği kaldırabilir, değiştirebilir veya başka bir değişiklik yapabilir. GEHC, bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülüğü olmaksızın belirli özellik ve hizmetleri sınırlandırabilir veya Site'nin bazı kısımlarına veya tamamına erişiminizi kısıtlayabilir. GEHC, aşağıda verilen yetki ve hakları ve Site'yi kullanımınızı dilediği zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak feshedebilir ve bunların feshedilmesi halinde Site'den indirdiğiniz tüm materyalleri derhal imha etmeniz gerekir.

Bu Kullanım Şartları sadece Site'ye erişiminiz ve Site'yi kullanımınız için geçerli olup GEHC veya ana şirketleri, bağlı şirketleri veya iştirakleri ile bu Site'nin kullanımı haricindeki diğer konular üzerine yapmış olabileceğiniz herhangi bir sözleşmenin şart veya koşullarını değiştirmez.

Mülkiyet Hakları

Telif Hakları

Metin, yazılım, teknik çizimler, konfigürasyonlar, grafikler, diğer dosyalar, bu dosyaların seçimi, tasarımı ve düzenlenmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Site'deki GE Healthcare tarafından oluşturulan tüm içerikler ("İçerik"), GE Healthcare'a veya GE Healthcare'a yetki veren diğer mülk sahiplerine aittir. Telif Hakkı © 2000-2009 GE Healthcare ("Telif Hakkı GE Healthcare"). Tüm hakları saklıdır. İçerik; tüm telif hakkı veya mülkiyete ilişkin diğer bildirimlere uymak kaydıyla GEHC, GE Healthcare ve General Electric grubu açısından (i) rekabetçi veya (ii) ihlal edici amaçlar içermeyen kullanımlar için İçeriği tamamen veya kısmen indirebilmeniz ve yazdırabilmeniz hariç olmak üzere GEHC'den önceden yazılı izin alınmaksızın, tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, yeniden kullanılamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, indirilemez, gönderilemez, iletilemez veya satılamaz. Katı şekilde sınırlandırılan bu rızanın herhangi bir zamanda iptal edilebileceğini ve İçeriğin tamamen veya kısmi olarak başka herhangi bir İnternet, Intranet veya Extranet sitesinde yeniden yayımlanması veya ticaretinin yapılması veya İçeriğin başka herhangi bir veritabanına veya derlemeye veya yayımlanabilecek veya takas edilebilecek başka herhangi bir çalışmaya tamamen veya kısmi olarak dahil edilmesi için onay içermediğini lütfen göz önünde bulundurun. İçeriğin yukarıda izin verilen kullanım haricinde başka herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca, veritabanı üreticilerinin haklarına ek olarak Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu'nun hükümlerine uyacağınızı ve müşteri kimlik bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Site'de yer alan veritabanlarındaki herhangi bir veriyi tamamen veya kısmi olarak, önemli ölçüde nitel veya nicel olan yollar dahil olmak üzere elektronik yollarla veya başka bir şekilde kalıcı veya geçici bir aktarım yoluyla herhangi bir ortama ve herhangi bir biçimde almayacağınızı ve bu tür verileri, kamunun hizmetine sunmak amacıyla herhangi bir ortamda ve herhangi bir biçimde, tamamen veya kısmen, büyük ölçüde nitel veya nicel bir şekilde yeniden kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

Telif hakkıyla korunan materyalinizin bu Site'de uygunsuz bir şekilde kullanıldığını düşünüyorsanız lütfen Bize Ulaşın.

Ticari Markalar

Site üzerindeki tüm ticari markalar GEHC'nin ya da iştiraklerinin veya lisans sahiplerinin ticari adları veya tescilli ticari markaları olup duruma bağlı olarak GEHC'nin ya da iştiraklerinin veya lisans sahiplerinin önceden yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, taklit edilemez ya da kullanılamaz. Tüm sayfa başlıkları, özel grafikler, düğme simgeleri ve logolar GEHC'nin ya da iştiraklerinin veya lisans sahiplerinin hizmet markaları, ticari markaları ve/veya ticari takdim şekli olup GEHC'den veya iştiraklerinden önceden yazılı izin alınmaksızın tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, taklit edilemez veya kullanılamaz. Site üzerinde görüntülenen diğer ticari markalar, tescilli ticari markalar, ürün adları ve şirket adları ve/veya logoları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Patentler 

Site'de atıfta bulunulan veya paylaşılan GEHC ürünleri ve süreçleri bir veya birden fazla patent kapsamındadır ve/veya diğer ticari sır ve/veya mülkiyet haklarına tabidir. GEHC, söz konusu tüm hakları saklı tutar. Bu Kullanım Şartları'nda veya Site'de bulunan diğer herhangi bir hüküm ile herhangi bir patent kapsamındaki haklar devredilemez veya verilemez ya da devredilmesi veya verilmesi ima edilemez. Yukarıdaki hakların hiçbirini ihlal etmemeyi kabul edersiniz.

Yazılım

Herhangi bir dosya, yazılım tarafından oluşturulan görüntü, kod, kaynak ve hedef ile yazılıma eşlik eden veriler (birlikte "Yazılım") dahil olmak üzere bu Site aracılığıyla kullanılan veya erişilebilen herhangi bir yazılımı, söz konusu kullanımların GEHC açısından rekabetçi veya ihlal edici amaçları olmaması kaydıyla sadece Site'de açıkça belirtilen amaçlar ve koşullar doğrultusunda Site erişimi ve kullanımı için kullanabilirsiniz. GEHC, Yazılım üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarına ilişkin tasarruf hakkını tam ve eksiksiz olarak elinde tutar. Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu'nun birlikte çalışabilirlik amaçlarına yönelik Madde L.122-6-1 IV'te belirtilen durumları haricinde Yazılımın herhangi bir bölümünü kopyalamamayı, dağıtmamayı, satmamayı, değiştirmemeyi veya bunlardan türev çalışmalar oluşturmamayı veya bunları kaynak koda dönüştürmemeyi, ters mühendislik uygulamamayı veya parçalarına ayırmamayı kabul edersiniz.

Kullanıcı Davranışı - Bu Siteyi kullanırken genel olarak şunları kabul edersiniz:

  1. Site'nin veya Site'ye ya da ilintili veya bağlantılı web sitelerine bağlı ya da bunlar aracılığıyla erişilebilen herhangi bir hizmet, sistem kaynağı, hesap, sunucu veya ağların güvenliğini bozmama ya da buna müdahale etmeme veya başka şekilde suistimal etmeme;
  2. herhangi bir diğer kullanıcının Site'den veya web sitelerinden istifade etmesine engel teşkil etmeme ya da buna müdahale etmeme;
  3. bu Site üzerinde veya aracılığıyla herhangi bir virüs ya da diğer zararlı, bozucu veya yıkıcı dosyaları yüklememe, göndermeme veya başka şekilde iletmeme;
  4. GEHC'nin yetkilendirmesi olmadan başkasının hesabını, hizmetini ya da sistemini kullanmama veya kullanma teşebbüsünde bulunmama ya da bu Site üzerinde sahte kimlik oluşturmama veya kullanmama;
  5. söz konusu postalara dahil olmayı kabul etmemiş kişi veya kuruluşlara bu Site üzerinde veya aracılığıyla herhangi bir istenmeyen e-posta, zincirleme mektup, istenmeyen posta veya herhangi bir diğer türde teklifsiz toplu e-posta iletmeme;
  6. kullanıcı adınızı ve parolanızı Site üzerinde veya dışında diğerlerine ifşa etmeme;
  7. Site'ye veya Site'nin genel erişime kısıtlanan kısımlarına yetkisiz erişim sağlamaya teşebbüs etmeme ve
  8. bu Site'yi bir hastanın belirli hal veya durumuna uygulanan spesifik tıbbi tavsiye, tıbbi görüş, tanı veya tedavi aramak, sağlamak ya da elde etmek üzere kullanmama.

Ayrıca, 

(i) bu Site'yi kullanımınız veya bu Site'de gerçekleştirdiğiniz faaliyetler yoluyla gerçekleştirilen ya da iletilen eylem ve iletişimlerin yalnızca sizin sorumluluğunuzda olduğunu ve 

(ii) Amerika Birleşik Devletleri ihracat kısıtlamaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Siteyi kullanımınız veya bu Sitedeki faaliyetleriniz ile ilgili geçerli tüm yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasa ve düzenlemelere uyacağınızı kabul edersiniz.

Kullanıcı Davranışı - Çevrimiçi Topluluklar ve Diğer İnteraktif Alanlar

Bu Site çeşitli konular hakkında yorumlar gönderebileceğiniz ve diğer Site kullanıcılarıyla paylaşabileceğiniz alanlar içermektedir. Site üzerinde veya aracılığıyla herhangi bir türde yasa dışı, onur kırıcı, taciz edici, karalayıcı, haksız, suistimal edici, hakaret edici, tehdit edici veya müstehcen iletişim veya materyal ya da herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkı, ticari hakkı, ticaret sırrı, gizliliği veya diğer sahibine özel ya da mülkiyet hakkını çiğneyen veya ihlal eden ya da cezai suç teşkil edebilecek, hukuki sorumluluk oluşturabilecek ya da herhangi bir geçerli kanun veya yönetmeliği başka şekilde ihlal edebilecek yahut bağnazlık, ırkçılık, cinsiyetçilik veya nefret delili olan ya da tıbbi cihazların yetkisiz kullanımları ya da herhangi birine fiziksel zarar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerik dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla başka şekilde sakıncalı olan materyaller göndermemeyi veya başka şekilde yaymamayı kabul edersiniz. GEHC kendi takdirine bağlı olarak sakıncalı gördüğü herhangi bir materyali size herhangi bir başvuruda bulunmadan kaldırma hakkını saklı tutar fakat bununla yükümlü değildir. GEHC ve iştirakleri ile GEHC'nin bu Site'nin barındırılması veya sürdürülmesi için sözleşme yaptığı tarafların, diğerleri tarafından yapılan iletişim veya gönderilen materyallere ya da Site'yi kullanımınıza dayalı olarak üçüncü taraflardan gelen tüm hak taleplerinden zarar görmesini engellemeyi kabul edersiniz.


Belirli bir hastayı, belirli bir hastanın tıbbi durumunu veya belirli bir hastayı tanımlayabilecek diğer bilgileri başkalarıyla konuşmayacağınızı veya bunlara atıfta bulunmayacağınızı açıkça kabul edersiniz. Ayrıca, ABD Gıda ve İlaç Dairesi veya başka bir ilgili düzenleyici kurum tarafından onaylanmamış herhangi bir kullanım dahil olmak üzere tıbbi ürünlerin "etiket dışı" kullanımlarını tartışmayacağınızı, onaylamayacağınızı veya bunlara atıfta bulunmayacağınızı açıkça kabul edersiniz.

Site Üzerinde ve Aracılığıyla Çevrimiçi İletişim

Aşağıda 5. bölümde aksi belirtilmediği takdirde sorular, yorumlar, öneriler, fikirler, planlar, notlar, çizimler, konfigürasyonlar, belirtimler, satın alma siparişleri, fiyat teklifleri veya fiyat teklifi talepleri, performans verileri, hesap bilgileri veya diğer materyaller, veri ya da bilgiler (birlikte "Bilgi") dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Site aracılığıyla herhangi birine ilettiğiniz herhangi bir iletişim veya Site üzerinde gönderdiğiniz telifli eserlerin gizli nitelikte olmadığını, telif ile korunmadığını ve söz konusu Bilgilerin e-posta veya diğer yollarla GEHC'ye iletilmesi üzerine GEHC'ye söz konusu Bilgileri herhangi bir amaçla herhangi bir ortamda kullanma, çoğaltma, görüntüleme, herkese açık olarak paylaşma, iletme ve dağıtma açısından (bir telif hakkı lisansı dahil fakat bununla sınırlı olmaksızın) sınırsız, gayri kabili rücu, münhasır olmayan, telifsiz, alt lisans verilebilir, dünya çapında lisans verdiğinizi ve ayrıca GEHC'nin sizin veya sizin adınıza hareket eden kişilerin bize sağladığı her türlü fikri, kavramı ve bilgiyi kullanmakta özgür olduğunu kabul edersiniz.

Gizlilik Politikası

GEHC'nin ilişkimiz süresince toplanan verileri, atıfta bulunmak suretiyle bu Kullanım Şartları'nda tamamen belirtilmiş gibi dahil edilen Gizlilik Politikamızda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanabileceğini onaylar ve kabul edersiniz.

GEHC İçerik, Ürün ve Hizmet Bilgileri - Sınırlamalar

Veriler, teknik çizimler, konfigürasyonlar, fiyat teklifi ve sipariş bilgileri ile katalog ilanları dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Site aracılığıyla ulaşılabilen tüm içeriklerin doğru olduğu düşünülmektedir. Fakat bilgilerin doğruluğunu ya da Site aracılığıyla ulaşılabilen herhangi bir içerik, ürün veya hizmetin belirli ihtiyaçlarınıza uygunluğunu bağımsız olarak değerlendirmeniz gerekir. Ürün ve hizmet belirtimleri, bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir ve GEHC bildirimde bulunmaksızın süreç, materyal veya konfigürasyonda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. GEHC, çevrimiçi kataloğunda yer alan ürün veya hizmetlerin sipariş verdiğiniz anda mevcut olacağını garanti etmez. Site üzerindeki tüm bilgiler aşağıda 8. bölümde yer alan sorumluluk reddine tabidir.

Bağlantılar ve Üçüncü Taraf İçerikleri

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar. 

Bu Site zaman zaman diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar kullanım kolaylığı açısından verilmiş olup GEHC'nin ya da iştiraklerinin veya GEHC kuruluşunun, bağlantılı web siteleri veya söz konusu siteler üzerinde veya aracılığıyla ulaşılabilen herhangi bir içerik, hizmet veya ürünü onayladığını, bunlara sponsor olduğunu veya bunları önerdiğini ya da bunlardan sorumlu olduğunu ifade etmez. Bağlantılı herhangi bir siteyi ziyaret etmeye karar vermeniz halinde bu durumdan kaynaklanabilecek tüm riskler size aittir ve virüslere veya diğer yıkıcı unsurlara karşı korunmak için tüm koruyucu önlemleri almak sizin sorumluluğunuzdadır. Bağlantılar, GEHC'nin veya bu Site'nin bağlantılarda görüntülenen veya bağlantılar üzerinden erişilebilen herhangi bir ticari marka, ticari ad, logo veya telif hakkı sembolünü yasal olarak kullanma yetkisine sahip olduğu veya bağlantılı herhangi bir sitenin bizim ya da iştiraklerimizden veya bağlı şirketlerimizden birinin herhangi bir ticari markasını, ticari adını, logosunu veya telif hakkı sembolünü kullanma yetkisine sahip olduğu anlamına gelmez.

Diğer Web Sitelerinden Bağlantılar.

GEHC'nin aşağıdaki niteliklerde olan bağlantılara onay vermesi haricinde, bu Site'ye yapılan tüm bağlantılar GEHC tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır: 

(1) bağlantının sadece bu Site'nin ana sayfasının başlığını içeren bir salt metin bağlantı olması,

(2) bağlantının daha derin sayfalara değil Site'nin sadece ana sayfasına "yönlendirmesi",

(3) bir kullanıcı tarafından etkinleştirildiğinde, bağlantının Site'nin bu ana sayfasını bağlantı verilen web sayfası üzerinde bir "çerçeve" içerisinde değil tam ekran olarak göstermesi ve 

(4) bağlantının görünüş, konum ve diğer yönleri:

(i) bir kuruluşun ya da faaliyetleri veya ürünlerinin GEHC veya iştirakleri ile ilişkili olduğu ya da bunlar tarafından sponsorluk edildiği yanılgısını oluşturmayacak veya 

(ii) GEHC veya iştiraklerinin adı veya ticari markalarıyla ilişkili iyi niyete zarar vermeyecek veya bunu azaltmayacaktır. Her halükarda, GEHC'nin herhangi bir sebep veya bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir zamanda bu bağlantı iznini geri çekme hakkını saklı tuttuğunu ve ayrıca GEHC'nin onayını geri çektiği herhangi bir bağlantıyı silmeyi taahhüt ettiğinizi kabul edersiniz.

Üçüncü Taraf İçerikleri. Bu Site zaman zaman çevrimiçi topluluk tartışmalarındaki reklamlar veya gönderiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın üçüncü taraflarca sağlanan, gönderilen veya sunulan materyal, veri veya bilgiler içerebilir. GEHC veya iştiraklerinin herhangi bir üçüncü taraf materyali, verisi veya bilgisi bakımından size karşı herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul edersiniz.

Sorumluluk Reddi

BU SİTE VE BU SİTE ARACILIĞIYLA ULAŞILABİLEN İÇERİKLER SADECE "OLDUĞU GİBİ" VE "SUNULDUĞU GİBİ" SAĞLANIR.

GEÇERLİ YASANIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, GEHC VE İŞTİRAKLERİ HERHANGİ BİR TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDEDER.

SİTE'DEN VEYA SİTE ARACILIĞIYLA DAĞITILAN, İNDİRİLEN VEYA ERİŞİLEN TÜM İÇERİK, VERİ VEYA YAZILIM DAHİL OLMAK ÜZERE BU SİTE'NİN HER TÜRLÜ KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKİN SADECE TARAFINIZA AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA KABUL EDERSİNİZ. SÖZ KONUSU İÇERİK, VERİ VE/VEYA YAZILIMIN İNDİRİLMESİ SONUCU İŞİNİZDE, BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDE OLUŞAN HERHANGİ BİR ZARARDAN VEYA VERİ KAYBINDAN MÜNFERİDEN SORUMLU OLACAĞINIZI ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ.

GEHC'NİN SİTE ARACILIĞIYLA ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA SUNULAN HERHANGİ BİR BİLGİ, ÜRÜN VEYA HİZMETİ DENETLEMEDİĞİNİ ONAYLARSINIZ. YAZILI OLARAK AKSİ YÖNDE ANLAŞMA SAĞLANMADIĞI TAKDİRDE, GEHC VE İŞTİRAKLERİ HERHANGİ BİR TAVSİYE, GÖRÜŞ, BEYAN VEYA DİĞER İÇERİĞİN YA DA SİTE ARACILIĞIYLA ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA DAĞITILAN YA DA KULLANIMA SUNULAN HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, EKSİKSİZLİĞİ, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA YARARLILIĞI BAKIMINDAN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ VE HİÇBİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAZ.

GEHC, BU SİTE VEYA İÇERİĞİNİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI YA DA BU SİTE VEYA İÇERİĞİNİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞINI YAHUT VARSA KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEZ. GEHC AYNI ZAMANDA BU SİTE VEYA İÇERİĞİNİN KULLANIMINDAN SAĞLANABİLECEK SONUÇLAR YA DA BU SİTE'NİN KULLANIMIYLA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR BİLGİNİN DOĞRULUĞU, EKSİKSİZLİĞİ YA DA GÜVENİLİRLİĞİ BAKIMINDAN HİÇBİR GARANTİ VERMEZ.

GECİKMELERDEN, İÇERİK VEYA E-POSTALARIN TESLİM EDİLMEMESİNDEN, HATALARDAN, SİSTEMİN ARIZA SÜRELERİNDEN, İÇERİK VEYA E-POSTALARIN HATALI TESLİMİNDEN, AĞ VEYA SİSTEM KESİNTİLERİNDEN, DOSYA BOZULMASINDAN VEYA GEHC'NİN, İŞTİRAKLERİNİN, LİSANS SAHİPLERİNİN İHMALİNİN YOL AÇTIĞI HİZMET KESİNTİLERİNDEN YA DA BİR KULLANICININ KENDİ HATA VE/VEYA İHMALLERİNDEN KAYNAKLANAN VERİ KAYBI DAHİL FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN GEHC, BİR KULLANICININ MARUZ KALDIĞI HERHANGİ BİR ZARARA YÖNELİK SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GEÇERLİ YASALAR VE YÖNETMELİKLER TARAFINDAN AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE GEHC, SİTE ARACILIĞIYLA AKTARILAN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN SÜRDÜRÜLECEĞİNE İLİŞKİN HER TÜRLÜ GARANTİ VEYA BEYANI REDDEDER.

GEHC'DEN VEYA SİTE ARACILIĞIYLA ÜÇÜNCÜ TARAFLARDAN ELDE ETTİĞİNİZ SÖZLÜ YA DA YAZILI HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLUŞTURMAYACAKTIR.

BAZI YARGI MERCİİLERİ BELİRLİ GARANTİ VEYA KOŞULLARIN SINIRLANDIRILMASINA VEYA MUAF BIRAKILMASINA İZİN VERMEDİĞİ İÇİN YUKARIDAKİ MUAFİYETLERİN BAZILARI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

GEHC, SÖZ KONUSU ZARARLARIN MÜMKÜN OLABİLECEĞİNDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA DAHİ, GEHC VEYA ANA ŞİRKETLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ, İŞTİRAKLERİ, YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ VEYA TEDARİKÇİLERİ İHMAL DAHİL FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN HİÇBİR KOŞULDA, KÂR, KULLANIM, VERİ VEYA DİĞER SOYUT MATERYALLERİN KAYBINA YÖNELİK ZARARLAR DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE BU SİTE'NİN VEYA SİTE'DE BULUNAN HERHANGİ BİR İÇERİĞİN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN YA DA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK DOĞAN YAHUT AKTARIM VEYA VERİLERİNİZE İZİNSİZ ERİŞİM VEYA BUNLARIN DEĞİŞTİRİLMESİNDEN YA DA KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GEÇERLİ YASALAR VE YÖNETMELİKLER TARAFINDAN AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE GÖNDERİLEN VEYA ALINAN YA DA GÖNDERİLMEYEN VEYA ALINMAYAN DİĞER BİLGİLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA NİHAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. TARAFLAR BUNUN MAKUL BİR RİSK DAĞILIMI OLDUĞUNU ONAYLAR.

BAZI YARGI MERCİİLERİ DOLAYLI, ARIZİ VE NİHAİ ZARARLARA YÖNELİK SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI VEYA MUAF TUTULMASINA İZİN VERMEDİĞİ İÇİN YUKARIDAKİ DURUMLARIN BAZILARI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Genel

Geçerli Yasa. Bu Kullanım Şatları, hükümleri zorunlu olan tüm ulusal, Avrupa Topluluğu veya uluslararası sözleşme ya da düzenlemeler uyarınca Fransız yasalarına tabi olacaktır. Ek olarak, profesyonel olmayan kullanıcıların korumasına ilişkin her türlü kamu politikası hükümleri, bir ihtilaf durumunda bu Kullanım Şartları'ndaki hükümlerin önüne geçecektir.

Yetkili Mahkeme. Karşılıklı anlaşmanın olmaması halinde, işbu Kullanım Şartları'nın yorumlanmasından ve veya uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık, Paris yetkili mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine sunulacaktır.

Diğer. Bu Kullanım Şartları siz ve GEHC arasında Site'yi kullanımınızı düzenleyen sözleşmenin bütününü oluşturur. Bu Kullanım Şartları'nda yer alan herhangi bir hükmün herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olduğunun anlaşılması halinde, o hüküm ayrılabilir olarak görülecek ve kalan hükümlerin geçerlilik veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.