Öne Çıkan Uygulamalar

GEHC Xeleris V Product Web Page Portable Image 1
taşınabilir

İşiniz için özel. İş istasyonunuz için değil.

Gittikçe daha az zamanda daha fazlasını yapmaya ihtiyaç duyduğunuzun farkındayız. Hızlı ve güvenilir sonuçlara ulaşmanın yeni yollarına ihtiyacınız var. Xeleris V, özel bir nükleer tıp iş istasyonunun kısıtlamalarını ortadan kaldırarak daha fazla hareketlilik, esneklik ve erişim sağlar. Artık işinizin sizi götürdüğü her yere gidebilir ve yine de yakınınızda güçlü bir klinik bilgi tabanına sahip olabilirsiniz.
GEHC Xeleris V Product Web Page How It Works Image 1
sanal

Tüm verilerinizi bir araya getirmenin zamanı geldi

ölçeklenebilir

Birden fazla kullanıcıdan birden çok merkeze kolayca ölçeklenebilir

smart subscription

Güncel gelişmeleri takip etmenizi zahmetsiz hale getirdik

GEHC Xeleris V Product Web Page AI Video 1200x400
yapay zeka

Hassas tıp için yapay zeka

 • Segmentasyon

  Anatomide işini biliyor. Ve bunu otomatik olarak yapıyor.
  Xeleris V yapay zeka destekli klinik uygulamalar, organları segmentlere ayırmak için doğru, verimli ve tekrarlanabilir bir yol sağlar. Otomatik derin öğrenme tabanlı uygulamalarla Xeleris V, akciğer kanseri vakalarının ameliyat öncesi işlevsel değerlendirmesi için akciğer loblarını otomatik olarak segmentlere ayırabilir. Ayrıca pulmoner emboli vakalarının değerlendirilmesi için akciğerleri ve trakeayı otomatik olarak segmentlere ayırabilir. Bu yapay zeka destekli akciğer segmentasyonu, genel olarak yüzde 89'luk1 bir başarı oranı ve tıklama sayısında ortalama yüzde 57'lik2 bir azalma göstermiştir.
 • Kantifikasyon

  İyi tasarlanmış bir plan
  doğrultusunda yapay zeka destekli klinik uygulamalar, nükleer onkolojide verimliliği ve hassasiyeti büyük ölçüde artırma potansiyeline sahiptir. Xeleris V, kantifikasyon ve dozimetri hesaplamaları için organları doğru bir şekilde segmentlere ayırmak için yapay zekanıın gücünden yararlanır. Q.Thera AI*, kullanıcının dozu işlemesi ve hesaplaması için gereken süreyi %55'ten fazla azaltmak üzere tasarlanmıştır.

GEHC_SG tablet image12_resized
klinik uygulamalar

Harika bir iş çıkarmak için ihtiyacınız olan her şey

Xeleris V Temel Paket Uygulamaları

İleri Rekonstrüksiyon Paketi Uygulamaları

Kantifikasyon Paketi Uygulamaları

 • Q.Volumetrix AI

  Q. Volumetrix AI yazılımı, hem temel hem de longitudinal çalışmalar için iş akışını engellemeden SPECT/BT ve PET/BT verileri için gelişmiş segmentasyon ve kantitasyon özellikleri sağlar.
 • Q.Lung AI

  Q.Lung AI, derin öğrenme tabanlı bir SPECT/BT akciğer lobu segmentasyon uygulaması, hızlı ve tekrarlanabilir akciğer lob segmenti analizi ve kantitatif lobal ve akciğer fonksiyonunun yönlendirmeli otomatik analizini sunar. Ayrıca pulmoner emboli değerlendirmesi için trakea segmenti maskelemesi sağlar.

Kardiyoloji Rekonstrüksiyon Paketi Uygulamaları

Nöroloji Paketi Uygulamaları

Dosimetri Paketi Uygulamaları

 • Q.Thera AI*

  Q.Thera AI*, lezyon hacimlerini segmentlemek ve organları otomatik olarak segmentlere ayırmak ve ayrıca organ ve lezyon başına enjekte edilen ve absorbe edilen dozun yüzdesini ölçmek ve hesaplamak için tasarlanmıştır. Sürecinizi basitleştirmek, net ve güvenilir sonuçlar sağlarken size zaman kazandırabilir.

 • Q.Liver

  Q.Liver uygulaması, karaciğer anatomisini değerlendirmek için gelişmiş bir iş akışı, karaciğer segmentasyonu için otomatik bir yöntem ve ilgili doz hesaplamalarını kolaylaştırmak için tek bir platform sunar. Kullanıcı tanımlı bir formül kullanarak terapötik SIRT tedavi dozlarını hesaplamak için kullanıcıya sağlanan araçların yanı sıra karaciğer SPECT/BT işlemesi, kantifikasyonu ve incelemesi için tek durak noktasıdır.
GEHC Xeleris V Product Web Page Third-party Applications Image 1
üçüncü taraf uygulamalar

Nükleer tıp için daha da harika uygulamalardan yararlanın

 • Cedars Sinai

  Cedars Sinai, gelişmiş kardiyak analiz için kapsamlı bir nükleer kardiyoloji protokoller seti oluşturmuştur. Paket, bir 3D yazılım yaklaşımı olan Quantitative Perfusion SPECTTM, 3D yüzey görüntüleme ile sol ventrikülün ejeksiyon fraksiyonunu hesaplamak için bir uygulama olan Quantitative Gated SPECTTM, gated kardiyak kan havuzu veri setlerinin kantitatif analizi için bir uygulama olan Quantitative Blood Pool GSPECTTM ve ASNC ImageGuideTM kayıt raporları dahil olmak üzere raporlar oluşturmak için Automatic Report GeneratorTM uygulamalarını içerir.

  Ayrıca, bir günlük ve bir günlük Sestamibi, Çift İzotop, Stres/Rest Tetrofosmin ve Talyum dahil olmak üzere çeşitli çekim protokollerini kapsayan karşılaştırma için kullanılacak çeşitli normal hasta veritabanlarını destekler.
 • Invia Tıbbi Görüntüleme Çözümleri

  Invia ve University of Michigan Medical Center tarafından geliştirilen bu paket 4DM-SPECT, 4DM-PET, 4DM-BT ve 4DM-CFR opsiyonlarını içeren gelişmiş kardiyak analiz için kapsamlı bir nükleer kardiyoloji protokolleri setidir.

  Opsiyonlar arasında Otomatik İş Akışları, Çoklu Monitör Desteği, Kalsiyum Skorlama Veritabanı, Denetim Günlüğü, HL7 ile Dışa Aktarma, ASNC ImageGuide kayıt raporlarını (ASNC ImageGuide Sertifikalı, 4DM-SPECT) içeren Raporlama ve CFR Desteği bulunur.

  Invia'nın paketi, bir günlük ve iki günlük Sestamibi, Çift İzotop, Stres/Rest Tetrofosmin ve Talyum dahil olmak üzere çeşitli çekim protokollerini kapsayan karşılaştırma için kullanılacak çeşitli normal hasta veritabanlarını destekler.
 • Syntermed Tıbbi Görüntüleme Yazılım Çözümleri

  Syntermed Tıbbi Görüntüleme Yazılım Çözümleri paketi, GE Healthcare DiscoveryTM NM 530c ve NM/CT 570c kameraları için bir günlük ve iki günlük Sestamibi, Çift İzotop, Stres/Rest Tetrofosmin, Thallium, Myoview Farmakolojik Stres ve bir günlük Rest/Stres Tetrofosmin de dahil olduğu çeşitli çekim protokollerini kapsayan karşılaştırma için kullanılacak çeşitli normal hasta veritabanlarını da içeren ve ileri kardiyak analizi için geniş bir nükleer kardiyoloji protokol seti olan Emory ToolboxTM ile birlikte gelir.

  Emory SyncTools™, Gated Tek Foton Emisyon Bilgisayarlı Tomografi (GSPECT) Miyokard Perfüzyon Görüntüleme (MPI) tetkiklerinin faz analizi yoluyla LV asenkronunun değerlendirilmesini sağlar.

  Emory Toolbox için isteğe bağlı ek yazılımlar; entegre, yapılandırılmış bir raporlama modülü olan SmartReportTM, ASNC ImageGuide kayıt raporları, PETtoolsTM ve SPECT görüntülerinin değerlendirilmesini sağlayan AdreView Tools'u içerir.
 • EXINI Diagnostics AB

  EXINI® Bone uygulaması, mevcut ön ve arka tüm vücut kemik tarama görüntülerini, iskelet bölgelerinin segmentasyonunu, lokal olarak yüksek alımlı hotspot vurgulama, bu hotspotlardan kemik tarama indeksi hesaplamalarını ve birden fazla çalışmayı eşzamanlı olarak görüntüleme ve analiz etme seçeneklerini sunar. Uygulama, söz konusu işlevleri yerine getirmek için yapay zekadan faydalanır.

  EXINI Bone uygulaması, tüm lezyonların sonuçlanan kitlelerini içeren kemik taramalarının tamamen kantitatif bir değerlendirmesini sunar. Hesaplanan indeks, tümör tutulumu olduğu gözlenen toplam iskelet kütlesinin oranını yansıtır.
GEHC Xeleris V Product Web Page Smart Subscription Image 1
smart subscription

Gelişmeye devam eden MI sistemleri

GEHC Xeleris V Product Web Page Summary Image 1

Kurumunuzda Xeleris V'i kullanmaya başlayın

İlgili Ürünler

Görüntüler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Desteklenen istemci cihazları için Xeleris V minimum gereksinimlerine bakın.

Quantitative Perfusion SPECT, Quantitative Gated SPECT, Quantitative Blood Pool GSPECT ve Automatic Report Generator, Cedars Sinai'nin ticari markalarıdır.

Emory Toolbox, Emory SyncTools, Emory SmartReport ve Emory PETtools, Syntermed Medical Imaging'in ticari markalarıdır.

ASNC ImageGuide, American Society of Nuclear Cardiology'nin ticari markasıdır.

Xeleris, Edison ve Discovery, GE'nin ticari markalarıdır.

199 SPECT/BT vakası ve üç doktordan oluşan bir değerlendirme uygulamasında gösterildiği gibi, her vaka manuel olarak ve yapay zeka tabanlı algoritma kullanılarak segmentlere ayrılmış ve doktorlardan biri tarafından değerlendirilmiştir. Vakaların 89'unda, yapay zeka tabanlı segmentasyon, (a) üçten az manuel düzenleme ve manuel segmentasyona kıyasla önceden tanımlanmış bir eşik dahilinde (b) lob hacmi ve etkinliği gibi başarı kriterlerini karşılamıştır.

2Xeleris 4 DR üzerinde kurulu Q.Lung ile karşılaştırıldığında. Beş SPECT/BT vakası kullanılarak yapılan karşılaştırma testinde gösterildiği gibi. Karşılaştırma testi, pulmoner emboli tanısı ve akciğer fonksiyon değerlendirmesi için iş akışını kapsar. Sonuçlar farklılık gösterebilir.

3Discovery NM/CT 670 CZT ve NM/CT 870 CZT'ye dahil SPECT için geçerlidir.

4Yalnızca Discovery NM/CT 530c ve Discovery NM/CT 570c için geçerlidir.

5Xeleris 4 DR Q.Volumetrix MI kullanımına kıyasla. 15 SPECT/BT vakası ve iki doktordan oluşan iki merkezde yapılan bir değerlendirme uygulamasında gösterildiği gibi, her vaka iki doktordan biri tarafından işlenmiştir. Sonuçlar farklılık gösterebilir.

6Manuel veya harici yazılım doz hesaplamasıyla Xeleris 4 DR Q.Volumetrix MI kullanımına kıyasla. 15 SPECT/BT vakası ve iki doktordan oluşan iki merkezde yapılan bir değerlendirme uygulamasında gösterildiği gibi, her vaka iki doktordan biri tarafından işlenmiştir. Sonuçlar farklılık gösterebilir.

7Manuel veya harici yazılım doz hesaplamasıyla Xeleris 4 DR Q.Volumetrix kullanımına kıyasla. Beş SPECT/BT vakası kullanılarak yapılan karşılaştırma testinde gösterildiği gibi. Karşılaştırma testi, kullanıcı tarafından önceden tanımlanmış formüller kullanılarak veri yüklemeden doz hesaplamaya kadar iş akışını kapsamıştır. Sonuçlar farklılık gösterebilir.

JB02661XX