İNME ÇÖZÜMLERİ

İnme programınız için güncel ve yenilikçi çözümler.

Hızlı inme tanısı koymak bir kişinin hayatını kurtarabilir ve inmeye bağlı rahatsızlıkları en aza indirebilirken, risk faktörlerini yönetmek inmeleri %80 oranında önleyebilir.1 Tanı araçları hastaların geçici iskemik atak veya inme gibi hastalıklardan korunmasına yardımcı olabilir.

 

SEER™ 1000 Holter Monitörü
SEER 1000, hastanızla 72 saate kadar bağlantıda kalmanızı sağlayan uzun vadeli bir dijital kaydedicidir.

CardioDay v2.5 Yazılım Analizi
Klinik kalite ve iş akışı avantajlarının güçlü kombinasyonu. CardioDay Holter EKG, klinik kalite ve iş akışı avantajlarının başka hiçbir yerde bulamayacağınız güçlü bir kombinasyonunu sunar.

Ambulatuar EKG
GE Healthcare, klinik performans ve hastane operasyonlarında maliyet tasarrufu sağlarken bakım kalitesini artırmaya yardımcı olmak için benzersiz bir Ambulatuar EKG İzleme çözümleri kombinasyonu sunar.

Ön bildirim ve hayati değerlerin girişimsel bir tesise aktarılmasıyla hızlı nakil ve triyaj, hastalara tam bir iyileşme için en iyi şansı verir.2 İzleme sistemleri kritik anlarda zaman tasarrufu sağlayabilir ve sonuçları iyileştirebilir.

 

CARESCAPE™ İzleme Çözümleri
Değişen hasta duyarlılığı ve bakım alanı ihtiyaçlarını karşılamak için ölçeklenebilen izleme portföyü. GE Healthcare klinik doğruluk, basitleştirilmiş iş akışı, iyileştirilmiş hasta bakımı ve düşük maliyet gibi ihtiyaçlarınıza uygun akıllı özelliklerle neredeyse her bakım ortamına yönelik kapsamlı bir hasta monitörü serisi sunar.

ApexPro CH/FX Telemetri
Büyüyen hastanelerin mevcut ve gelecekteki telemetri ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça esnek ve gelişmiş bir telemetri sistemi sunar.

Geçici iskemik atak veya inme şüphesi olan bir hastada, tedavinin hemen başlaması için hastaneye geldiği anda tipik olarak genel ve nörolojik bir inceleme ve ardından tanısal beyin görüntüleme yapılır.3 İnme için tasarlanan iş akışı uygulamaları ve protokolleriyle birleştirilen optimum tarama, hasta sonuçlarını etkilemek için doğru ve hızlı tanı sağlamaya yardımcı olur.

 

BT sistemlerinde Revolution markası
Tek incelemede nöro perfüzyon ve beyin CTA çekimi yapma kapasitesi sayesinde kapsamlı fonksiyonel ve anatomik değerlendirmeye olanak sağlar.

SIGNA™ Premier
Dünyanın şimdiye kadarki en güçlü SIGNA™ MR sistemi. Eksiksiz kalite ile tedavi yanıtının ve iyileşme sürecinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi.

FastStroke BT Uygulaması
İnme hastalarında hızlı değerlendirme için BT görüntülerini sadeleştirir ve düzenler.

SIGNA™ Works Kardiyovasküler Görüntüleme ve Analiz Araçları
İyonize radyasyon olmadan kardiyak morfolojiyi, işlevi, akışı, doku viabilitesini ve koroner anatomiyi değerlendirmek için invazif olmayan tek bir CMR incelemesi.

HyperWorks ile 5 dakikada beyin inceleme
Geliştirilmiş çözünürlük ve hassas karakterizasyon ile yapısal ve vasküler bilgileri 5 dakikada sağlar.

Akut iskemik inme karmaşık bir hastalıktır ve başarılı endovasküler tedavi, çok sayıda bilgiyi kapsamlı ve hızlı bir şekilde entegre etme becerisine dayanır.4 İskemik inme için intravenöz tromboliz (IV-tPA) ve büyük damar inmesi için mekanik trombektomi tedavi seçeneklerinden bazılarıdır. Doğru görüntüleme ile hızlı müdahaleler, hasta sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olmak için lezyonlara hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayabilir.

 

Innova™ IGS 6
Kanamaların odada tespit edilmesine yardımcı olacak hızlı müdahaleler. Innova™ IGS 6, Nöro girişimsel prosedürler için çift düzlemli ve görüntü kılavuzlu bir sistemdir.

3DCT HD
İntrakraniyal kanamaların girişimsel sistemde hızlı bir şekilde tespit edilmesine yardımcı olur. Yeni nesil 3D görüntüleme.

Hedef, atriyal fibrilasyon gibi risk faktörlerini belirleyerek kişiselleştirilmiş rehabilitasyon ve en olası inme mekanizmasını keşfederek tekrarlayan inme veya geçici iskemik atağı önlemektir.

 

SIGNA™ Premier
Dünyanın şimdiye kadarki en güçlü SIGNA™ MR sistemi. Eksiksiz kalite ile tedavi yanıtının ve iyileşme sürecinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi.

LOGIQ Ultrason
Hızlı değerlendirme, kullanım kolaylığı ve hasta konforu için tasarlanmıştır. Olağanüstü görüntüler. Uzman araçlar. Çok yönlü tasarımlar.

Ambulatuar EKG
GE Healthcare, klinik performans ve hastane operasyonlarında maliyet tasarrufu sağlarken bakım kalitesini artırmaya yardımcı olmak için benzersiz bir Ambulatuar EKG İzleme çözümleri kombinasyonu sunar.

Yardımcı Materyaller

  1. ESO. (2017). Stroke, ESO and The Economist. Available at: https://eso-stroke.org/kategorie-2/stroke-eso-economist/.
  2. Stabilization Protocols) for the American Stroke Association 2016; E.C. Jauch et al.
  3. Guidelines for Management of Ischaemic Stroke and Transient Ischaemic Attack 2008” The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee and ESO Writing Committee 2008; W. Hacke.
  4. Endovascular Ischemic Stroke Intervention: An International multi-society consensus document” American Academy of Neurological Surgeons/ Congress of Neurological Surgeons (AANS/CNS) 2016; S.D. Lavine et al.