Faydaları

Teknoloji

Görüntü Galerisi

GSI Eğitim Merkezi

1. Klinik uygulamada ASiR, ASiR-V ve Veo kullanımı klinik göreve, hasta bedenine, anatomik konuma ve klinik uygulamaya bağlı olarak BT hasta dozunu azaltabilir. Uygulanacak klinik işlemde tanısal görüntü kalitesi elde etmek için uygun dozu belirlemek üzere bir radyolog ve hekimle konsültasyon yapılmalıdır.
2. %0 MTF kullanılarak hesaplanmıştır
3. Kardiyak fantom testinde gösterildiği üzere
4. Discovery™ CT750 HD kardiyak yarı tarama uzamsal çözünürlüğü ile www.impactscan.org adresinden ulaşılabilen "Advanced CT Scanners for Coronary Angiography" (Koroner Anjiyografi için Gelişmiş CT Tarayıcılar), ImPACT Raporu CEP10043, Mart, 2010 verileri karşılaştırılarak elde edilen dahili test verilerine dayalıdır

JB00141TR