Sistem

 • Yüksek Detective Quantum Efficiency (DQE) ile üstün görüntü kalitesi

  Tescilli anjiyografi düz panel dedektörü, klinik tetkiklerde gerçekleştirilen kontrast ve doz sınırlı görüntülemelere yönelik uluslararası olarak tanınan bir indeks olan Detective Quantum Efficiency (DQE) için sektördeki en yüksek derecelendirmelerden birini sunmaktadır. Yüksek düzeydeki bir DQE değeri, doz değişikliği yapılmadan görüntü kalitesinin iyileştirilmesini veya aynı görüntü kalitesinin daha düşük bir dozda elde edilmesini sağlar.

 • Kardiyak prosedürleri için özel görüntüleme

  Optima IGS 320, 17 santimetrekare (6,7 inç) dedektörlere kıyasla %34 daha fazla kapsam sunan, kardiyak görüntülemeye özel 20,5 santimetrekare (8 inç) dedektöre sahiptir. Basit sol koroner stentlemeden kompleks bifurkasyon vakaları veya uzun CTO prosedürleri ile elektrofizyoloji çalışmalarına kadar koroner müdahaleler gerçekleştirmek için mükemmel bir kapsam sunar.

 • Ofset C kolu

  Benzersiz ofset C koluyla Optima IGS 320, kompleks müdahalelerde hasta kafasına daha iyi bir erişim sunar ve gantriyi hareket ettirmeden kafadan kasığa kadar olan alanı kapsar

 • Müdahaleler sırasında hastalara açık erişim

  C kolunun özel tasarımı sayesinde anestezi ve hasta bakımı için hastanın başına kısıtlamasız erişim elde edebilirsiniz.
  C kolu tasarımı ayrıca entübe hastanın kafasının yanı sıra omurilik ve gövdesinin de 3D rotasyonel çekimlerini yapabilmenizi sağlar.

 • Basit, merkezi, otomatik kontroller

  Sisteminizi ve görüntülerinizi entegre, sezgisel masa yanı kontrolleriyle kontrol edin. Central dokunmatik ekran, basit menüleriyle tamamen masa yanında birçok sistem fonksiyonunu kontrol etmenizi, sistemi konfigüre etmenizi, görüntüleme parametrelerini değiştirmenizi, monitörlerinizde görüntülenen görüntüleri kontrol etmenizi ve ileri uygulamaları yönlendirmenizi sağlar. Rahat, kavraması kolay kontrol düğmesi masayı kaydırmayı, gantriyi pozisyonlandırmayı ve prosedürleri gerçekleştirmeyi kolaylaştırır.

Görüntüleme

 • Tasarım gereği düşük doz

  GE, sistemleri dozu mümkün olduğunca düşük tutmanıza yardım ederken ihtiyacınız olan görüntü netliğini sağlamak için optimize edilmiş olan denenmiş ve güvenilir GE görüntüleme zinciriyle en baştan tasarlamaktadır. Doz azaltma özelliklerimiz, bilgiye dayalı kararlar vermeniz için gereken klinik ayrıntıları korurken doz ayarlarını masa yanından kolaylıkla optimize etmenizi ve kişiselleştirmenizi sağlar. Ancak doz yönetimini iyileştirmek GE Şablonu dediğimiz bir strateji gerektirir. 3
  Minimal invazif prosedürler için düşük dozlu görüntüleme teknolojileri içerir ancak bunların etrafındaki kişileri, kültürü ve süreçleri de göz önüne alır.

 • Otomatik Ekspojür Kontrolü

  Akıllı AutoEx otomatik olarak X-ray parametrelerini seçerek klinik ihtiyaçlara ve kullanıcı tercihlerine göre ideal IQ/doz dengesinin elde edilmesini sağlar.

Uygulamalar

 • InnovaSpin

  Ofset C kolu, saniyede 20° ile 40° arasında (maksimum hız LAO'dan RAO'ya saniyede 30 derecedir) değişen hızlarda maksimum 200 derecelik bir aralıkta esnek kranio/kaudal oblik angülasyonlarla hızlı spin rotasyonel anjiyografiye imkan sağlar. Gelişmiş InnovaSpinTM trajectory'leri tek bir transvers düzlem ile sınırlı değildir ve fiziksel sınırlamalar dahilinde oblik angülasyonlarda kullanılabilir. 2

1. Tercihlerinizin, ekipmanınızın servisinden sorumlu kuruluşunuzdan talep ederek değiştirilmesi
2. Seçenek, tüm ülkelerde veya tüm sistemlerde mevcut olmayabilir. Yerel temsilcinize danışın.
3. Şablon içerisindeki özellikler platforma göre farklılık gösterebilir. Yerel temsilcinize danışın
4. Seçenek ayrı satılır. 3DXR'yi içerir. AW Workstation ve Volume Viewer gerektirir.

JB00187TR