Sistem

 • Yüksek Detective Quantum Efficiency (DQE) ile üstün görüntü kalitesi

  Tescilli anjiyografi düz panel dedektörü, klinik tetkiklerde gerçekleştirilen kontrast ve doz sınırlı görüntülemelere yönelik uluslararası olarak tanınan bir indeks olan Detective Quantum Efficiency (DQE) için sektördeki en yüksek derecelendirmelerden birini sunmaktadır. Yüksek düzeydeki bir DQE değeri, doz değişikliği yapılmadan görüntü kalitesinin iyileştirilmesini veya aynı görüntü kalitesinin daha düşük bir dozda elde edilmesini sağlar.

 • Baştan ayağa klinik çok yönlülük

  31 cm (12,2 inç) kare düz panel dijital dedektöre sahip Optima IGS 330, karışık bir kardiyoloji ve periferik vasküler görüntüleme ortamına uyum sağlamak için idealdir. Daha büyük anatomiler için dedektör kapsama alanından ödün vermeden dik angülasyonlar için olanakları bir araya getirir.

 • Ofset C kolu

  Benzersiz ofset C koluyla Optima IGS 330, kompleks müdahalelerde hasta kafasına daha iyi bir erişim sunar ve gantriyi hareket ettirmeden kafadan kasığa kadar olan alanı kapsar

 • Müdahaleler sırasında hastalara açık erişim

  C kolunun özel tasarımı sayesinde anestezi ve hasta bakımı için hastanın başına kısıtlamasız erişim elde edebilirsiniz.
  C kolu tasarımı ayrıca entübe hastanın kafasının yanı sıra omurilik ve gövdesinin de 3D rotasyonel çekimlerini yapabilmenizi sağlar.

Görüntüleme

 • Tasarım gereği düşük doz

  GE, sistemleri dozu mümkün olduğunca düşük tutmanıza yardım ederken ihtiyacınız olan görüntü netliğini sağlamak için optimize edilmiş olan denenmiş ve güvenilir GE görüntüleme zinciriyle en baştan tasarlamaktadır. Doz azaltma özelliklerimiz, bilgiye dayalı kararlar vermeniz için gereken klinik ayrıntıları korurken doz ayarlarını masa yanından kolaylıkla optimize etmenizi ve kişiselleştirmenizi sağlar. Ancak doz yönetimini iyileştirmek GE Şablonu dediğimiz bir strateji gerektirir. 3
  Minimal invazif prosedürler için düşük dozlu görüntüleme teknolojileri içerir ancak bunların etrafındaki kişileri, kültürü ve süreçleri de göz önüne alır.

 • Otomatik Ekspojür Kontrolü

  Akıllı AutoEx otomatik olarak X-ray parametrelerini seçerek klinik ihtiyaçlara ve kullanıcı tercihlerine göre ideal IQ/doz dengesinin elde edilmesini sağlar.

Uygulamalar

 • Innova 3D ve Innova CT

  Innova 3D, hızlı bir 3D rotasyonel anjiyografi çekimi ve AW Workstation'da anatominin yeniden yapılandırılmasını sağlar. 4
  Ayrıca Innova Subtracted 3D ile damarı çevreleyen kemiği, dokuyu ve implante edilmiş cihazları çıkarmadan damarları hızlı bir şekilde görselleştirmenize yardımcı olacak imajları görüntüleyerek ardışık iki rotasyonel çekimde elde edilen 3D hacimleri yeniden yapılandırabilirsiniz. 2
  Nörolojik Girişimler için Innova 3D, damar görselleştirmesi ve 3D anjiyografiler sağlar. Innova CT, intrakraniyal kanama tespiti için Akış Yönlendiriciler ve diğer stentler gibi cihazları ve özellikle de yumuşak dokuları görselleştirmenizi sağlar.4

 • InnovaSpin

  Ofset C kolu, saniyede 20° ile 40° arasında (maksimum hız LAO'dan RAO'ya saniyede 30 derecedir) değişen hızlarda maksimum 200 derecelik bir aralıkta esnek kranio/kaudal oblik angülasyonlarla hızlı spin rotasyonel anjiyografiye imkan sağlar. Gelişmiş InnovaSpinTM yörüngeleri tek bir transvers düzlem ile sınırlı değildir ve fiziksel sınırlamalar dahilinde oblik angülasyonlarda kullanılabilir. 2

 • InnovaBreeze

  Kolay bir iş akışıyla değişken çevirme hız kontrolünü kullanarak gerçek zamanlı subtrakte görüntülerdeki kontrast bolusu takip edin. Subtrakte bolus takibinin tam uzunluğunu tek bir görüntü üzerinde görselleştirmek için görüntü yapıştırma. 5

1. Tercihlerinizin, ekipmanınızın servisinden sorumlu kuruluşunuzdan talep ederek değiştirilmesi.
2. Seçenek, tüm ülkelerde veya tüm sistemlerde mevcut olmayabilir. Yerel temsilcinize danışın
3. Şablon içerisindeki özellikler platforma göre farklılık gösterebilir. Yerel temsilcinize danışın
4. Seçenek ayrı satılır. 3DXR'yi içerir. AW Workstation ve Volume Viewer gerektirir.
5. InnovaBreeze, Optima IGS 330'da isteğe bağlıdır ve AW Workstation gerektirir. Advantage paste, InnovaBreeze'de mevcuttur

JB00188TR