• MAGiC (Manyetik Rezonans Görüntü Derlemesi)

  MAGiC Deneyimini keşfetmek için buraya tıklayın

  Sektörde ilk defa, tek bir çekimde beynin T1, T2, STIR, T1 FLAIR, T2 FLAIR* ve PD kontrastları içeren tek bir MRG taramasında birden fazla görüntü kontrastı oluşturabilirsiniz

  Kusursuz bir iş akışına tamamen entegre edilmiş, ayrı sekanslarda çekime göre %50 daha kısa sürede görüntü çekimi yapabilen ve birçok görevi yerine getirebilen bir tarama.

  *MAGiC'in yanı sıra konvansiyonel T2 FLAIR görüntü çekimi önerilir.

 • MAGiC

  Birden fazla kontrast değişikliği için tam esneklik

  arama tamamlandıktan ve hasta MR odasından ayrıldıktan sonra dahi TR, TE ve TI manipülasyonu uygulayarak görüntünün kontrastını değiştirebilirsiniz. MAGiC işleme, yeni tanılama özelliklerine giden yolu açarak size istediğiniz kontrastı sunacaktır.

  MAGiC , ham verileri parametrik T1, T2 ve PD haritalarına işleyerek standart MR ağırlıklı görüntülerin bile ötesine geçer.

Faydaları

Özellikler

 • GEM Suite

  GEM Suite kaygı ve hareketi en aza indirmek için eksiksiz görüntü kalitesi, gelişmiş iş akışı ve daha fazla hasta konforu sağlamaya yönelik tasarlanan yüksek dansiteli RF yüzey koilleriyle yenilikçi teknolojileri birleştiren entegre bir sistemdir.

  Temel özellikler arasında tüm anatomiler için ayak içeride görüntüleme, hastayı rahatça saran esnek tasarımlar, beyin ve boyun inceleme formunu geliştirmek için konfor eğimi, daha az koil değişimi sayesinde kısalan inceleme süreleri ve baskı noktalarını en aza indirmek için tasarlanmış konforlu, değişken dansiteli dolgu malzemesi bulunmaktadır. GEM Suite'in her bileşeni ayrı ayrı kullanılabilir veya baştan ayağa görüntüleme için birleştirilebilir.

  • GEM Express Hasta Masası - GEM Express hasta masası hasta konforunu artırmak, inceleme odası dışında hazırlığa olanak tanımak ve acil durumlarda hastaları kolayca almak için entegre posterior array ve değişken dansiteli ped setiyle yeniden tasarlanmıştır. 
  • GEM Posterior Array - Omurga, abdomen, kardiyak ve alt ekstremite taramalarını geliştiren optimum koil elemanı geometrisine sahip entegre yüksek dansiteli posterior array.
  • GEM Baş ve Boyun Birimleri - Dört görüntüleme bileşeni (bir baş taban plakası, bir anterior nörovasküler yüz array, GEM servikal array ve açık yüz adaptörü) içeren GEM HNU birimleri ayak içeride veya baş içeride görüntülemeyi desteklemek için masanın her iki ucunda da pozisyonlandırılabilir. Açık yüz tasarımı görsel engelleri en aza indirmek için hasta dostu, rahatlatıcı bir his sağlar. Taban plakası, servikal spinal görüntüleme için yenilikçi GEM servikal array ile veya büyük bedenli veya kapalı alan korkusu olan hastaları desteklemek için açık yüz adaptörüyle kullanılabilir.
  • Konfor Eğimi - GEM baş ve boyun birimlerinin üst ucunu yükseltir ve anatomiyi koil elemanlarına yakın pozisyonlandırarak görüntü kalitesini geliştirirken konforu artırmak için tasarlanmıştır.
  • GEM Anterior Array - Çeşitli vücut büyüklüğü ve tipine sahip hastaları sarmalayabilen çok hafif, esnek, ince ve önceden şekillendirilmiş array. Anterior array, 54 cm'lik S/I kapsama alanı ile hastayı yeniden pozisyonlandırmadan üst abdominal ve pelvik görüntülemeye olanak verir ve 3 düzlemin hepsinde paralel görüntülemeyi destekler.
  • GEM Periferik/Vasküler Array - 3 düzlemin hepsinde paralel görüntülemeyle uylukların ve alt bacakların görüntülenmesini kolaylaştıran yüksek dansiteli PV / alt ekstremite array. Koil, farklı boyutlarda hastaları desteklemek ve daha kolay hazırlık süreci sağlamak için üst ve alt elemanlar arasında yenilikçi ve kendi kendini destekleyen bir menteşe tasarımına sahiptir.

Yardımcı Materyaller

İlgili

JB00162TR