Daha Az Biyopsi

Diffüz karaciğer hastalığını doğru bir şekilde bertaraf etmek ve değerlendirmek için etkili, doğru, tekrarlanabilir, invazif olmayan testlere yönelik artan bir ihtiyaç olduğunu kabul ederek, yağ fraksiyonu miktarını ölçmenize ve doku sertliğini değerlendirmenize olanak tanıyan gelişmiş araçlar olan IDEAL IQ ve MR Touch'ı sunduk. Bazı klinik vakalarda bu uygulamalar, gereksiz karaciğer biyopsilerinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Daha Az Kontrast

Kontrast maddesi kullanımına ilişkin birçok hususu göz önünde bulundurarak, Inhance 2.0, 3D ASL, eDWI ve 3D Heart gibi kontrast maddesi enjeksiyonuna duyulan ihtiyacı en aza indirebilen veya ortadan kaldırabilen MR uygulamaları geliştirdik. Bu sayede hasta konforunun iyileştirilmesine, iş akışının basitleştirilmesine ve maliyetin azaltılmasına yardımcı olunabilir.

Daha Az Sedasyon

Sedasyonla ilişkili ilave risk ve maliyetlerin farkında olarak, vücudun herhangi bir bölgesindeki hareket ve hassasiyet artefaktlarını bertaraf etmek için PROPELLER 3.0'ı geliştirdik.

JB00089TR