Performansın en güçlü temeliyle oluşturulmuştur

Discovery IQ Gen 2, hastalara sunduğunuz bakımı daha fazla kişiselleştirmeye yönelik güçlü yazılım ve donanım yükseltmeleriyle Discovery IQ'nun belirlediği PET/BT performans standardını temel alır. Discovery IQ Gen 2, sektörün en yüksek NEMA hassasiyetini2 sağlamanın yanı sıra kusursuz PET/BT görüntülemenin iki ana ayağı olan hareket düzeltme ve kantitasyon doğruluğuna yönelik iyileştirmeler sunar. MotionFree, tüm hastalarda görüntüde hareket indirgeme olanağı sağlayabilirken daha doğru kantitasyon araçları, görüntü kalitesini artırarak hasta çıktılarının iyileştirilmesine yardımcı olur. Buna ek olarak yeniden tasarlanan donanım, teknisyen ve hasta deneyimini geliştirir. Buna örnek olarak AutoIN ile sağlanan yeni uzaktan işaretleme ve masa konumlandırması verilebilir. Bu özellik, teknisyeni konsolda tutarak maruz kalabileceği radyasyonu potansiyel olarak azaltır. Discovery IQ Gen 2, inceleme raporlamaları için iyileştirilmiş bir kullanıcı arayüzü ve daha küçük sistem alanı sağlamanın yanı sıra moleküler görüntüleme gereksinimleriniz için dünyanın en güvenilir PET/BT platformuna yatırım yapmak için harika bir fırsat sunar.

Hassasiyet

En önemli ihtiyaçlarınız için en yüksek hassasiyet²

Discovery IQ Gen 2, en yüksek hassasiyetin görüntü kaliteniz için yapabileceklerini artırır. En yüksek NEMA hassasiyeti2, en yüksek klinik NECR2 ve olağanüstü görüntüleme alanı kapsamı gibi bir dizi özellikleri temel alan PET/BT sistemi, üstün küçük lezyon saptanabilirliğine sahiptir. Bu sektör lideri özelliklerin yanı sıra Discovery IQ Gen 2, metal artefaktları azaltmaya yardımcı olan Smart MAR özelliğine sahip olduğundan çizgi ve gölgeleri önemli ölçüde azaltarak görüntüleri düzeltmek için harcanan zamandan tasarruf edilmesini sağlar. Hiçbir PET/BT sisteminin sahip olmadığı kadar yüksek netlikte görüntüler elde etmek için düşük doz ve daha kısa çekim sürelerini kullanan, olabilecek en yüksek özelliklere sahip bir görüntüleme sunar.

 • Sektördeki en yüksek NEMA hassasiyeti2
 • Sektörde klinik 18F için en yüksek klinik NECR2
 • Teknisyeni konsolda tutarak doz azaltmaya yönelik kişiselleştirilmiş yaklaşım
 • Smart MAR ile metal artefaktlarda önemli ölçüde azalma
 • Gelişmiş hasta bakımı, konforu ve memnuniyeti
 • Büyük, ölçeklendirilebilir
  görüntüleme alanı

Hareket Düzeltme

Net görüntülere yer açın

Solunum hareketi, tüm PET/BT prosedürlerinin neredeyse yarısını olumsuz etkiler. Mevcut gating çözümleri zahmetli olduğundan ve kurulumu çok vakit aldığından hangi durumlarda kullanılacağını belirleyip seçme zorunluluğu doğurur. Bunun sonucunda ise hareket nedeniyle etkilenen genel prosedürün yalnızca küçük bir yüzdesi hareket düzeltmenin avantajlarından faydalanır. Ancak MotionFree özelliğine sahip Discovery IQ Gen 2, her hastanın üstün netlikte görüntüler için incelemeleri sırasında hareket azaltmanın avantajlarından faydalanmasını sağlar.

MotionFree

MotionFree, gating cihazı ihtiyacını tamamen ortadan kaldıran ilk dijital solunum hareket yönetimi çözümüdür. Her PET/BT prosedüründe solunum hareketi sürekli olarak izler, taramayı otomatik olarak değiştirir ve ardından elde ettiği bulguları gerçek zamanlı olarak son görüntüyle birleştirir. MotionFree, PET görüntülemenin yeni standardıdır ve daha iyi sonuçlar için temel bir araçtır.

 • Hareket düzeltmesi olmayan verilere kıyasla kantitasyon doğruluğunda (SUVmean) yüzde 30'a varan iyileştirme3
 • Lezyon hacmi ölçümlerinde yüzde 67'ye varan iyileştirme4
 • Harici bir gating cihazına kıyasla hasta ayarı süresini 11 dakikaya kadar artırmaktan kaçının5

Kantitasyon

Güvenilir tedavi için doğru veri noktaları

Discovery IQ Gen 2 sayesinde kantitasyonunuz artık üretiminde kullanılan teknolojiler nedeniyle sınırlanmaz. Discovery IQ Gen 2, tedavinizi hassas veri noktalarıyla desteklemek için Q.Clear gibi geleneksel yöntemlere kıyasla daha doğru ve tutarlı kantitatif araçlar kullanır. Bu da SUV ölçümünüzün bir rakamın ötesinde işlev göstermesini sağlar. Güvenilir klinik keşif, tanı ve tedavi değerlendirmesine yönelik bir araç haline gelmiştir.

Q.Clear

Piyasaya sürülmesinden bu yana Q.Clear, hem PET kantitasyon doğruluğunda (SUVmean) hem de görüntü kalitesinde (SNR) iki kata kadar iyileştirme sağlayarak güvenilir tanı ve hassas tedavi yanıtı değerlendirmesi için hızlı ve verimli kantitasyon değerleri sağlamıştır. Şimdi ise Q.Clear algoritmasındaki iyileştirmeler, vertikal/koronal düzlemlerde beyin görüntülerinin çözünürlüğünü daha da geliştirmektedir.

 • Görüntü kalitesinde 2 kata kadar iyileştirme (SNR)
 • Kantitatif SUV'da (SUVmean) 2 kata kadar iyileştirme

Teknoloji

Işık hızında teşhis

Discovery IQ Gen 2, tarama sürelerini ve doz miktarlarını yarıya düşüren LightBurst PET Dedektörü ile birlikte gelir6. Hassasiyet, hareket düzeltme ve kantitasyona yönelik yeni nesil iyileştirmelerle birleştirildiğinde görüntü netliği, görüntü elde etme hızınız ve daha küçük lezyonları görme konusunda kendinize güvenme açısından artış bekleyebilirsiniz. Görüntüleme ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla, bu yenilikçi dedektör teknolojisini IQE 1,75 pitch booster7 özelliğiyle 50 kesitlik bir BT'nin hızına eşdeğer nitelikteki Optima™ BT540 ile birleştirdik. LightBurst PET Dedektörü; sağlık hizmetleri analiz uygulamaları portföyü üzerinden makineleri, insanları ve verileri bağlamak için tasarlanmış gelişmiş dijital çözümlerle uyumludur.


Erişilebilirlik

Herkes için daha iyi sonuçlar

Sağlık hizmeti sağlayıcıları, kullanıcılarının talepleriyle evrilme ve gelecekteki büyümeye uyum sağlama esnekliğine sahip uygun maliyetli bir sisteme ihtiyaç duyar. Discovery IQ Gen 2 de bunu amaçlamaktadır. Herkesin klinik ihtiyaçlarını karşılamaya hazır tam ölçeklenebilir bir dedektörle birlikte tasarlanan erişilebilir, mobil kullanıma hazır bir platformdur.

Deneyim

Siz ve hastalarınız için özel olarak tasarlanmış bir sistem

Discovery IQ Gen 2 iyileştirmeleri yalnızca yüksek performanslı yazılım yükseltmelerinden ibaret değildir. Artık daha küçük bir sistem alanına sahip olan Discovery IQ Gen 2, aynı zamanda teknisyenlerin radyasyon maruziyetini azaltan donanım iyileştirmeleri sunar ve inceleme raporlamaları için kullanıcı arayüzünü iyileştirir. Güncel yazılım yükseltmeleriyle teknisyen ve hasta deneyimi iyileştirirken PET/BT verim ve performansında da güçlü bir artış sağlar.

AutoIN

AutoIN, teknisyenlerinize operatör odasındaki konsoldan hasta masasını işaretleyip konumlandırma imkanı sunar. Yalnızca görüntüleme iş akışını iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda teknisyenleri konsolda tutarak radyasyon maruziyetini azaltır.


 • Teknisyenlerin radyasyon maruziyetini azaltma ve iş akışını iyileştirme

  Konsoldan masa konumlandırma ve işaretleme

 • İyileştirilmiş kullanıcı arayüzü

  Kullanımı kolay PET inceleme raporlaması ve retrospektif rekonstrüksiyon

 • Günde altı dakikaya kadar daha az radyasyon maruziyeti8

  Ayda iki saate kadar azaltılmış radyasyon maruziyeti

 • Toplam tarama süresinde yüzde 10'a varan azalma8

  Her gün iki hasta daha tarama imkanı

Özet

Yeni nesil karşımızda

Discovery IQ Gen 2; daha hızlı tarama süreleri, daha düşük doz teknikleri ve tüm boyutlardaki hastaları tarama özelliğiyle özenle tasarlanan, yüksek performanslı PET/BT sistemimizin yeni neslidir. Sınıfının en iyisi hassasiyet ile MotionFree görüntü netliği ve güvenilir Q.Clear kantitasyonu birleştiren Discovery IQ Gen 2, gerçek keşiflerle daha iyi sonuçlar elde etmek için en akıllı seçimdir.

12014‑2018 PET/BT satış ve kurulum sektör verilerine göre.

2GE Discovery IQ 5-Ring, piyasa lideri PET/BT ekipmanlarına kıyasla en yüksek NEMA hassasiyetine sahiptir. Piyasa lideri PET/BT ekipmanı, IMV Tıbbi Bilgi Bölümünün IMV 2019 raporuna dayanarak, ABD'de Kurulu Sistemin %90'ından daha fazlasını temsil eden üreticiler olarak tanımlanmaktadır.

3Tipik ve hızlı solunum modelli, 18 mm Ge-68 küreler ve OSEM rekonstrüksiyonuyla gerçekleştirilen fantom testlerinde gösterildiği üzere. Kantitatif doğruluk iyileştirmeleri için SUVmean baz alınmıştır.

4İşlenmemiş (STATİK, hareket düzeltmesi olmadan) verilere kıyasla. Tipik ve hızlı solunum modelli, 18 mm Ge-68 küreler ve OSEM rekonstrüksiyonuyla gerçekleştirilen fantom testlerinde gösterildiği üzere.

5Zurich University Hospital'da MotionFree ve RPM özellikli 5-ring PET/BT'nin kullanıldığı klinik uygulama temel alınmıştır. Bu sonuçlar yalnızca açıklama amaçlıdır ve belirli müşteri deneyimlerini temsil eder; gerçek sonuçlar klinik uygulamaya ve koşullara bağlı olarak değişebilir.

6Discovery IQ Gen 2 5-Ring ile Discovery IQ Gen 2 3‑Ring karşılaştırması

7IQ Enhancement (IQE), ince kesit helikal taramalar için önemli olan helikal artefaktları azaltabilir. Bu özelliğe sahip BT tarayıcılar, IQ Enhance özelliği devre dışı bırakılmış aynı tarayıcıyla karşılaştırıldığında aynı helikal artefakt seviyesini elde ederken helikal pitch'i %70'e kadar (örn. 16 kesitte 0,562 - 1,75) hızlandırabilir. Bu kapsama hızı, aynı masa hızında daha geniş dedektörlü 50 kesitli BT tarayıcınınkine eşittir.

8Hindistan'da bulunan Tata Memorial Hastanesindeki bir Tıbbi Değerlendirme tesisi kurulumunda bulunan sonuçlara dayanmaktadır. Sonuçlar farklılık gösterebilir.

JB00212TR