Suppliers

GE HealthCare, in partnership with our Global Supplier Network, works to conduct business ethically, responsibly and with integrity to create a world where healthcare has no limits.
Suppliers

YAKLAŞIMIMIZ

Tedarikçilerimizle birlikte hastalarımıza en kaliteli ve yenilikçi ürünleri sunmak için çalışıyoruz. Ürünlerimizin tedarik ve imalatında çevreye duyarlı bir yaklaşımın benimsenmesini sağlarken, çalışanlara saygılı davranıldığı güvenli çalışma koşulları sağlamaktan toplu olarak gurur duyuyoruz.

Sürdürülebilirlik Taahhütleri

İnsanlara ve gezegene yönelik sağlam ve tamamen entegre bir bağlılık, bir şirket ile çalışanları, müşterileri, dış paydaşları ve içinde faaliyet gösterdiği topluluklar arasındaki temel bir bağdır. Ve bu, bugün ile gelecek arasında kurulan bir bağdır.

Tedarikçi Çeşitliliği

GE HealthCare olarak her sesin bir fark demek olduğuna ve her farkın daha sağlıklı bir dünya yarattığına inanıyoruz. Liderlerimizin, çalışanlarımızın ve ortaklarımızın en yüksek dürüstlük ve kapsayıcılık standartlarını benimsemelerini sağlamaya kararlıyız. Hastaneleri daha verimli, sağlık çalışanlarını daha üretken, tedavileri daha etkili ve hastaları daha sağlıklı hale getiren çözümler sunabilmemiz, benzersiz bakış açılarımız ve deneyimlerimiz sayesinde mümkündür.

Yardımcı tedarikçi kaynaklarına erişin

JB00815TR