İklim ve karbon

MİSYONUMUZ

İklim için alınan aksiyonlar, dünya çapında hastalar, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve araştırmacılar için sonuçları iyileştirme misyonumuzun ayrılmaz bir parçasıdır ve emisyonlarımızı daha da azaltmak için eylemlerimizi yoğunlaştırmak bizim sorumluluğumuzdadır.
Climate & carbon

KARBON

%50

2030 yılına kadar operasyonel emisyonları %50 azaltmak için bir hedef belirledik*

0

2050 yılına kadar net sıfır hedefine ulaşmaya kararlıyız

%7

2021'de sera gazı emisyonlarını %7 azalttık

 
PROGRAMLAR

Net sıfır hedefine yönelik yol haritamız

Her tonun fark yarattığı olduğu görüşündeyiz ve bu doğrultuda hedeflerimize ulaşmak için operasyonel stratejimizi üç temele odakladık.
KARBON AZALTIMI

Tesislerimizde sera gazı salınımını azaltıyoruz

2022'de, karbon azaltımı yol haritaları geliştirmek ve hedefimize ulaşmak için gereken azaltımları teşvik etmek amacıyla 40 büyük tesisimizde 8 haftalık enerji azaltımı atölyeleri düzenlemeye devam ettik. Daha büyük tesislerimiz ise, yıllık yönetim sürecinin bir parçası olarak karbon azaltımı yol haritalarını geliştirip raporlamaktadır ve bu yol haritalarında belirlenen planlı azaltım projelerini yürütmek önceliğimizdir. Karbon azaltımı projelerini desteklemek için dahili bir fonumuz bulunmaktadır ve 2021/2022 boyunca bu mekanizma, sera gazı emisyonlarımızı 15.000 metrik tonun üzerinde azaltacağını tahmin ettiğimiz projeleri finanse etmiştir. Azaltım projelerini finanse etmeye devam etmekte olan bu fonun yarattığı etkiyi görmeye başlıyoruz ve daha fazla proje tamamlandıkça 2023'te karbon azaltımının artacağını tahmin ediyoruz.
FİLOMUZ

Filomuzdan kaynaklanan emisyonları azaltıyoruz

10.000'den fazla araçtan oluşan global bir filomuz vardır. Bunların en büyük kısmını, servis mühendislerimizin hastane ekipmanlarının montajı ve servisinde kullandığı alet ve parçaların taşınması için kullanılan araçlar oluşturmaktadır. 2021 yılında Kuzey Amerika ve Avrupa'daki kullandığımız araçları elektrikli ve hibrit araçlara geçirme sürecini başlattık. Ayrıca, filomuzun çevresel ayak izini azaltmak için ekipmanlara uzaktan bakım yapmak gibi diğer verimlilik seçeneklerini de araştırıyoruz. 2022 yılında araç kullanımımızı optimize etmeye ve uygun araçların mevcudiyeti ve şarj altyapısının bunu uygun bir seçenek haline getirmesi nedeniyle elektrikli araçlara geçişimizin kapsamını genişletmeye devam ettik. Filomuzdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını 2019 başlangıç değerine kıyasla yaklaşık %12 oranında azalttık.
YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapıyoruz

Karbon azaltımı stratejimiz yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmayı içeriyor ve yenilenebilir enerji alımımızı artırıyoruz. 2021 yılında Birleşik Krallık'taki tüm tesislerimizde yenilenebilir enerjiye geçiş yaptık ve 2022 yılında tüm bölgelerde yenilenebilir enerji alımını artırmaya yönelik yol haritamızı uygulamaya devam ediyoruz.

*2019 başlangıç değerine kıyasla

JB00810TR