• Özellikler

  Kaynak görüntülerini, işlevsel görüntüleri ve grafik görünümünü gösteren Mr Standardı (üst) ve SER (alt) uygulaması iş alanları.
  • PACS iş istasyonu, AW Workstation veya PC'den READY View’a erişim ile iş akışını optimize eder.
  • Elde edilen görüntülerin (MIP, MPR, 3D) incelenmesini ve değiştirilmesini ve işlevsel verilerin işlenmesini ve birleştirilmesini sağlayan basit bir iş akışı sağlar.
  • Uyarlanabilir düzenler, ayarlanabilir parametre ayarları ve özel inceleme adımları temelinde tamamen özelleştirilebilir bir iş akışı sağlar.
  • İşlevsel verileri seçmek ve işlemek için tek dokunuşlu bir protokole sahiptir.
  • Kullanımı kolay kaydırma çubukları, gerçek zamanlı parametrik görüntü hesaplaması ve segmentasyonu sağlar.
  • Sihirbaz, iyileştirme öncesi ve sonrası görüntü aralıklarını veya wash-in ve wash-out görüntü aralıklarını tanımlamaya yardımcı olur. Ayarlar, aralığın kolay tanımlanması için grafiksel arayüz ile senkronize edilir.
  • Renkli parametrik görüntüleri zamanla görüntü yoğunluğundaki değişiklikler temelinde ve gürültü eşiği ayarlandıktan sonra otomatik olarak hesaplar.
  • İşlevsel haritaları, değerleri minimum ve maksimum kırparak segmentlere ayırır.
  • Pencere genişliğini ve seviyesini otomatik olarak değiştirir ve optimum klinik vaka gösterimi için parametrik rengi ayarlar.
  • MR Standardı, T1 veya T2 kontrast değişimlerinin analizini sağlar. Oluşturulan parametrik görüntüler şunları içerir:
   • İyileştirme integrali (EI)
   • Zirveye ulaşma süresi (TTP)
   • İyileştirme için gereken ortalama süre (MTE)
   • Maksimum artış eğimi (MSI)
   • Maksimum azalış eğimi (MSD)
  • Kaynak görüntüsü darbe sekansı adı temelinde iyileştirme türünü (pozitif, yani T1 kontrast veya negatif, yani T2 kontrast) otomatik olarak belirleyin.
  • Sinyal Artırma Oranı (SER), T1 kontrast değişikliklerini analiz edebilmenizi sağlar. Sağlanan görüntüler şunları içerir:
   • Sinyal Artırma Oranı (SER)
   • Maksimum artış eğimi (MSI)
   • Pozitif iyileştirme integrali

Sistem Gereksinimleri

Kullanım Amacı

İlgili İçerik

JB00341TR