Kemik Sağlığı Uygulamaları

Kemik Minerali Yoğunluğu: Tercih edilen bir iskelet bölgesinin kemik minerali yoğunluğunu ölçerek, doktorun takdirine bağlı olarak yetişkin popülasyon referansıyla karşılaştırılabilir sonuçlar sağlar. Z skoru ve t skoru ile bir referans tablosu oluşturur.
AP Omurga: Lomber vertebra için tahmini bir kemik minerali yoğunluğu tayin eder.
FRAX: FRAX 10 Yıllık Kırık Riski uygulaması, 40-90 yaş arası erkekler ve menopoz sonrası dönemdeki kadınlar için 10 yıllık kalça kırığı olasılığının ve 10 yıllık majör osteopoz kırığı olasılığının tahmin edilmesini sağlar.
Lateral Omurga Ölçümü: Lateral Omurga ölçümü ve analizi, lomber vertebra için tahmini kemik minerali yoğunluğunun tayin edilmesini sağlar.
Çok Kullanıcılı Veritabanı Erişimi: Birden çok kullanıcının aynı hasta veritabanındaki verilere erişmesine ve bunları analiz etmesine olanak verir.
Ön Kol. Distal ön kol BMD'si hakkında ek klinik bilgi sağlayan radius ve ulna kemiklerini ölçer. Bu ölçüm hem oturma pozisyonu hem de sırtüstü pozisyonda yapılabilir.
Omurga Geometrisi: LVA Morfometri ölçümü ve analizi, vertebra deformasyonlarını tanımlamak ve vertebra yüksekliklerini (morfometri) tahmin etmek amacıyla kalitatif görsel değerlendirme için omurganın röntgen görüntüsünü sağlarken, LVA ve APVA Omurga Geometrisi Cobb açılarını ölçer.
El Ölçümü: El ölçümü ve analizi, el için kemik minerali yoğunluğunun tayin edilmesini sağlar.
Femur/Çift Femur: Tek bir taramada bir femuru veya her iki femuru da ölçerek, proksimal femur için kemik minerali yoğunluğunu ölçmek suretiyle en zayıf bölgeyi değerlendirmenize yardımcı olur.
Kalça Eksen Uzunluğu: Trokanter tabanındaki kemik kenarından pelvik ağzın iç kısmındaki kemik kenarına uzanan femur boynu ekseni boyunca mesafenin ölçülmesi.
Ortopedi – Kalça İmplantı: Kalça implantı etrafındaki hassas bölgeyi ölçün ve 19 Gruen bölgesini görüntüleyin.
Ortopedik Diz: Ortopedik Diz ölçümü ve analizi, ameliyat öncesi ve sonrası diz implantları etrafındaki kemik minerali yoğunluğunun tayin edilmesini sağlar.
BMD Trend Gösterimi: Bir hastanın zaman içindeki BMD değişikliklerini görüntüleyen izleme aracı.
Küçük Hayvan Taraması: Küçük Hayvan ölçümü ve analizi, insanları içermeyen testlerde ve laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan araştırmalarda kullanılır.
ScanCheck: ScanCheck Omurga, Femur, Ön Kol ve Tüm Vücut anormalliklerinin tespit edilmesinde kullanıcıya yardımcı olur.
OneScan: OneScan, taramalar arasında yeniden konumlandırmaya gerek kalmadan AP Omurga ve Çift Femur incelemesine imkan tanır.
OneVision: OneVision özelliği, tek bir ölçüm içinde birden çok ölçüm ayarlamanıza olanak tanır. Her hastada düzenli olarak birden çok ölçüm yaparak müşteri hacmini arttırır.

Metabolik Sağlık Uygulamaları

Vücut Kompozisyonu-Total/Bölgesel: Bölgesel olarak ve tüm vücuttaki yağsız doku ve yağ dokusu kütlesinin ölçülmesini sağlar, kullanıcı tanımlı istatistiksel formatlarda ve trendlerde görüntülenebilen diğer türev değerleri hesaplar ve sağlık çalışanlarının takdirine bağlı olarak referans popülasyonlarla karşılaştırılabilir.

A/G Oranı: Android ve Jinoid Kompozisyon ROI değerleri, Android (merkezi) Yağ yüzdesi ile Jinoid (kalça ve uyluk) bölgelerinin Yağ yüzdesi arasındaki oran olan Android/Jinoid (A/G) oranının hesaplanmasını sağlayan yazılım ile temin edilir.
Metabolik Bilgi: Vücutta Bulunan Su Miktarı (TBW), Hücre İçi Su (ICW) ve Hücre Dışı Suyu (ECW) tespit yetenekleri ile birlikte Dinlenme Metabolizma Hızı (RMR) ve Göreceli İskelet Kas İndeksi (RSMI) gibi metabolik bilgiler sağlar.
Kompozisyon Trendi: Aynı hasta için zaman içindeki yağsız, yağlı doku ve BMC bölgesel değerlerinin yanı sıra tüm beden trendini gösterme becerisi.
Özel İlgi Alanları (ROI): Operatörün tüm beden taramasında özel ilgi alanlarını (ROI) tanımlamasına ve bölgeye yönelik BMC ile birlikte yağsız dokuyu ve yağ dokusunu ölçmesine olanak tanır.
Vücut Kitle İndeksi: DSÖ BMI sınıflandırmasına göre BMI ölçümünü kg/m2 cinsinden görüntüler:
  • Zayıf (<18.5 BMI)i>
  • Normal (18,5-24,9 BMI)
  • Aşırı Kilo (25,0-29,9 BMI)
  • Obez (30,0 ve üzeri)
Çok Kullanıcılı Veritabanı Erişimi: Birden çok kullanıcının aynı hasta veritabanındaki verilere erişmesine ve bunları analiz etmesine olanak verir.
Renk Kodlaması: Renk kodlaması kemik, yağsız doku ve yağ dokusunu kodlamak için kullanılabilir. Renk Kodlama özelliği, gelişmiş veya basit Lunar iDXA ve Prodigy sürümlerinde mevcuttur.
Renk Haritalama: Renk Haritalama, yağ yüzdesi üzerinde eşik ayarlamaları yapmak için kullanılabilir.
MirrorImage Tarama: MirrorImage özelliği, vücut bölgelerinin tarama aralığı dışında kalması halinde, vücudun diğer yarısındaki ilgili bölgelerden taranan verilerle tüm vücut kompozisyonunu ve kemik minerali yoğunluğunu (BMD) tahmin etmek için kullanılabilir.

JB00400TR