Hastalarınızın kapsamlı bir görüntü elde etmesine yardımcı olun


 • DaT Görüntüleme Alanında Öncü
  Dünya çapında sipariş edilen 1 milyondan fazla dozla DaT Görüntüleme alanında güvenilir tedarikçiniz olma görevini üstleniyoruz. (1)
  Tedarik zinciri mükemmelliği
  Başarılı olmaya kararlıyız. 2018 yılında zamanında teslimat oranını %98 düzeyinde tutmayı başardık. (2)

   

  DaT: dopamin taşıyıcısı

Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları İçin Yardımcı Materyaller


 

 1. Yayınlanmamış Veriler. GE Healthcare. Tedarik Zinciri verileri
 2. Yayınlanmamış veriler. GE Healthcare Dahili Kalite Güvence Departmanı; 2018
 3. Meara J, Bhowmick BK, Hobson P. Accuracy of diagnosis in patients with presumed Parkinson’s disease. Age Ageing. 1999;28:99-102
 4. Jain S, Lo SE, Louis ED. Common misdiagnosis of a common neurological disorder. Arch Neurol. 2006;63:1100-1104
 5. Kupsch AR, Bajaj N, Weiland F ve ark. Impact of DaTscan SPECT imaging on clinical management, diagnosis, confidence of diagnosis, quality of life, health resource use and safety in patients with clinically uncertain parkinsonian syndromes: a prospective 1-year follow-up of an open-label controlled study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2012;83:620-628. 
 

JB73392US | Nisan 2020

DaTscan (İoflupane I 123 enjeksiyonu) İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

KONTRENDİKASYONLAR  

 • DaTscan aktif maddeye, yardımcı maddelerden herhangi birine veya iyota karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. 

UYARILAR VE ÖNLEMLER

 • Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları: DaTscan uygulamasını takiben, genellikle cilt kızarıklığı ve kaşıntıdan oluşan aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir

  Tiroid Birikimi: DaTscan enjeksiyonu, %6'ya kadar serbest iyodür (iyot 123 veya I-123) içerebilir. I-123'ün tiroid birikimini azaltmak için DaTscan uygulamasından en az bir saat önce tiroid bezini bloke edin; bunun yapılmaması uzun vadeli tiroid neoplazisi riskini artırabilir  

ADVERS REAKSİYONLAR

 • Klinik çalışmalarda baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, ağız kuruluğu veya hafif ila orta şiddette baş dönmesi bildirilmiştir. Piyasaya arz sonrası deneyimlerde, aşırı duyarlılık reaksiyonları ve enjeksiyon bölgesinde ağrı bildirilmiştir 

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

 • Dopamin taşıyıcısına yüksek afinite ile bağlanan ilaçlar DaTscan görüntüsünün alınmasını engelleyebilir. Dopamin agonistlerinin ve antagonistlerinin DaTscan görüntüleme sonuçları üzerindeki etkisi belirlenmemiştir 

BELİRLİ POPÜLASYONLARDA KULLANIM

 • Gebelik: Radyoaktif iyot ürünleri plasentayı geçer ve fetal tiroid fonksiyonunu kalıcı olarak bozabilir. Hamile bir kadında DaTscan kullanılmadan önce tiroid bloke edici bir ajanın uygulanması önerilir. Tüm radyofarmasötiklerin fetal zarar verme potansiyeli vardır. İlaçla ilişkili majör doğum kusurları, düşük ya da olumsuz maternal veya fetal sonuçlar riskini değerlendirmek için hamile kadınlarda DaTscan kullanımına ilişkin mevcut veri yoktur. Hamile kadınlara DaTscan uygulamasıyla fetal radyasyona maruz kalmanın potansiyel risklerini bildirin     

  Emzirme:  DaTscan içindeki iyot 123 (I 123) radyonüklidi anne sütünde mevcuttur. Anne sütüyle beslenen bebekler veya süt üzerindeki etkiler konusunda bilgi bulunmamaktadır. Emzirilen bir bebeğin radyasyon maruziyetini en aza indirmek için emziren bir kadına DaTscan uygulamasından sonra en az 6 gün boyunca emzirmeyi kesmesini ve anne sütünü pompalayıp atmasını tavsiye edin

  Pediyatrik Kullanım
  : Pediyatrik hastalarda DaTscan'ın güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir

  Geriyatrik Kullanım
  : Yaşlı hastalar ile daha genç hastalar arasında doz ayarlaması gerektiren yanıtlarda hiçbir fark görülmemiştir

  Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği
  : Böbrek veya karaciğer yetmezliğinin DaTscan görüntüleme üzerindeki etkisi belirlenmemiştir. Böbrek DaTscan'ı atar; şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda radyasyon maruziyeti artmış ve DaTscan görüntüleri değişmiş olabilir  

DOZ AŞIMI

 • İoflupanenin diyalize uygun olup olmadığı bilinmemektedir. Doz aşımının başlıca riskleri, artan radyasyona maruz kalma ve uzun vadeli neoplazi riski ile ilgilidir. Radyoaktivite doz aşımı durumunda, hastanın radyasyon maruziyetini en aza indirmek için sık idrara çıkma ve dışkılama önerilmelidir 

PROSEDÜR — Radyasyon Güvenliği

 • DaTscan radyasyon yayar ve klinik personelin ve hastaların radyasyon maruziyetini en aza indirmek için güvenlik önlemleri alınmalıdır  

 

 

 

GE, GE Monogramı ve DaTscan, General Electric Company’nin ticari markalarıdır.

Tüm üçüncü taraf ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

JB59093US