TRANSARTERİYEL KEMOEMBOLİZASYON TEDAVİSİ

Transarteriyel kemoembolizasyon tedavisi sırasında terapötik maddenin tümörlere taşınması için karaciğer damarlarının doğru şekilde tanımlanması önemlidir. Ancak karaciğerin kompleks vaskülarizasyonu 2D ve 3D görüntülerde tümörü besleyen damarların hassas şekilde tanımlanmasını zorlaştırır ve birçok durumda önemli ölçüde zaman, radyasyon ve kontrast madde harcanmasını gerektirir.

product-product-categories-Intervantional - 2016-flight_11.jpgPlanlama

Bir ASSIST markası olan FLIGHTPLAN FOR LIVER, az sayıda DSA görüntüsü ile tümörü besleyen damarları yüksek bir hassasiyetle tanımlayabildiğini kanıtlamıştır. Bu çözüm 3 adımlı sezgisel bir iş akışı yoluyla tümörün çevresinde yer alan damarları otomatik olarak vurgular.

product-product-categories-Intervantional - 2016-flight_12.jpgKılavuz

Bir ASSIST markası olan FLIGHTPLAN FOR LIVER, tek bir tıklamayla canlı floroskopik görüntüyü ve vurgulanmış damarları füzyon görüntülemede birleştirir, bu sayede kompleks vasküler anatomilerde gerçekleştirilen karaciğer embolizasyonu prosedürlerinde kateter seçimi ve yönlendirmeyi kolaylaştırarak daha yüksek bir seçicilik sağlar.

product-product-categories-Intervantional - 2016-flight_13.jpgDeğerlendirme

Bir ASSIST markası olan FLIGHTPLAN FOR LIVER'ın planlama ve yönlendirme adımlarında sağladığı destek, prosedürün sonuçlandırılmasını daha kolay kontrol etmenizi sağlar.

Yukarıda belirtilen FLIGHTPLAN FOR LIVER performans özellikleri, FLIGHTPLAN FOR LIVER yazılımının veya prototipinin kullanıldığı dört adet yayımlanmış dergi makalesinin sonuçlarını1234 yansıtmaktadır5.

  1. Computed Analysis of Three-Dimensional Cone-Beam Computed Tomography Angiography for Determination of Tumor-Feeding Vessels During Chemoembolization of Liver Tumor: A Pilot Study – Deschamps ve ark. Cardiovasc Intervent Radiol. 2010.
  2. Tracking Navigation Imaging of Transcatheter Arterial Chemoembolization for Hepatocellular Carcinoma Using Three-Dimensional Cone-Beam CT Angiography – Minami ve ark. Liver Cancer. 2014.
  3. Clinical utility and limitations of tumor-feeder detection software for liver cancer embolization. Iwazawa ve ark. European Journal of Radiology. 2013.
  4. Comparison of the Number of Image Acquisitions and Procedural Time Required for Transarterial Chemoembolization of Hepatocellular Carcinoma with and without Tumor-Feeder Detection Software – Iwazawa ve ark. Radiology Research and Practice. 2013.
  5. Bu yayımlanmış çalışma sonuçları, FLIGHTPLAN FOR LIVER'ın bireysel performansını kesin şekilde göstermeyebilir.

JB00163TR