KARDİYOLOJİ

1. PCI ASSIST çözümü StentViz ve StentVesselViz içerir ve Girişimsel X-Işını sistemleri Innova IGS 5, Innova IGS 6, Discovery IGS 7 ve Discovery IGS 7 OR de bulunur.

2. Ayrı satılan bir opsiyon olan One-touch QA kullanarak.

3. İyileştirme yapılmış test ile PCI ASSIST seçeneği olmadan yapılan aynı testin karşılaştırılması. Innova IGS530 sisteminde yapılan görüntü kalitesi (IQ) ve görünürlük iyileştirmesi ölçümünde farklı Pleksiglas Kalınlıklarındaki fantomlar, farklı çekim parametreleri ve NEMA döner tekerlek aracı (ref 1) kullanılarak hareketli tellerin kontrastının arka plan gürültü seviyesine oranı hesaplanmıştır. PCI ASSIST ile bağlantılı Görüntü Kalitesi iyileştirmesi; çekim parametrelerine, klinik işleme, hasta boyutuna, görüntüdeki hareket miktarına, anatominin konumuna ve klinik uygulamaya bağlıdır. Ref1: A new tool for benchmarking cardiovascular fluoroscopes; S. Balter, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 94, No. 1–2 pp. 161–166 (2001). Innova IGS 5 (IGS 520, IGS 530 yapılandırmaları), Innova IGS 6 ve Discovery IGS 7 (IGS 730 yapılandırması) için geçerlidir.

 

JB00204TR