hy-mammography-new-seno-claire-thumbnails-senoclaire_breast-imaging-clarity-thumbnail1.jpg

Daha fazla netlik

Olağanüstü şekilde detaylı görüntüler ve üstün tanısal doğruluk1

phy-new-seno-claire-thumbnails-senoclaire_caregivers-perspective-confidence-thumbnail2.jpg

Daha fazla güven

Güvenli bakım. Uyumlu bağlantı.

raphy-new-seno-claire-thumbnails-senoclaire_patient-and caregiver-less-dose-thumbnail3.jpg

Düşük doz

Tek bir sıkıştırma ile dozu yarıya indirin.

Klinik güveni artırın

2D ML0 es-mammography-mammography-new-seno-claire-senoclaire_breast-imaging-sensitivity-case1.jpg

3D ML0

es-mammography-mammography-new-seno-claire-senoclaire_breast-imaging-sensitivity-case2.jpg

V-preview

es-mammography-mammography-new-seno-claire-senoclaire_breast-imaging-sensitivity-case3.jpg

GE Mamografi

1. GE tarama protokolü, 3D CC/MLO + V-Preview CC/MLO görüntülerinden oluşur. V-Preview, GE Seno Iris mamografi yazılımı tarafından GE DBT görüntülerinden sentezlenen 2D görüntüdür. FDA PMA P130020/S001 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMA/pma.cfm?id=P130020S001, Yayınlanmamış veriler.

JB00225TR