Hematolojik Maligniteler

Onkoloji Çözümleri

2016 yılında 467.000 yeni lösemi vakası ve 310.000 ölüm bildirilmiştir. Her 118 erkekten ve her 194 kadından birinde hastalık görülmektedir. Bu artışın temel nedenlerinden biri yüzde 12 oranında nüfus artışı, nüfusun yüzde 10 oranında yaşlanması ve yüzde 3 oranında yaşa özgü vaka oranlarındaki artıştır.1
2016 yılında dünya genelinde 461.000 non-Hodgkin lenfoma vakası ve 240.000 ölüm bildirilmiştir. Her 110 erkekten birinde ve 161 kadından birinde yaşam boyu non-Hodgkin lenfoma görülmektedir.1


Hasta Yolculuğu

 • LOGIQ™ E10 Ultrason Serisi

  Bugün ve gelecekte ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan yeni nesil, öncü ultrason.

 • SIGNA™ Premier AIR™ Versiyonu

  Geniş tünelli bir MR sistemi olan bu öncü ve yenilikçi 3.0T, gelişmiş görüntüleme ve araştırma için size 70 cm ç...

 • Bilgisayarlı Tomografi

  Daha yüksek üretkenlik düzeyi ile düşük dozda kaliteli hasta bakımına ihtiyaç duyuyorsunuz ve uygun maliyet, her zamankinden daha önem...
 • LOGIQ™ E10 Ultrason Serisi

  Bugün ve gelecekte ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan yeni nesil, öncü ultrason.

 • Q.Clear

  Görüntü kalitesinde (SNR) 2 kata kadar iyileştirme sağlayan öncü PET görüntü rekonstrüksiyonu teknolojisi. Ayrıca, hem sizin ve hem de hastalarınızın güvenebileceği Q.SUV ...
 • LOGIQ™ E10 Ultrason Serisi

  Bugün ve gelecekte ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan yeni nesil, öncü ultrason.

Onkolojideki son gelişmeler


1. Global, Regional, and National Cancer Incidence, Mortality, Years of Life Lost, Years Lived With Disability,and Disability-Adjusted Life-Years for 29 Cancer Groups,1990 to 2016. A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study. Christina Fitzmaurice,MD, MPH, Division of Hematology, Department of Medicine, Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington, 2301 5th Ave, Ste 600, Seattle,WA 98121

JB00552TR