Veri toplama için tek kaynağınız

CARESCAPE Gateway+; depolama, analiz ve CDS'yi etkinleştirmek için cihaz verilerini toplama, normalleştirme ve iletmede tek duraklı çözümünüzdür.

Klinik Görünüm. Klinisyenler için klinisyenler tarafından hazırlanan bir kaynak.

GE Healthcare'ın klinik mükemmelliğe olan bağlılığından güç alan Klinik Görünüm, bakım süreci boyunca izlemeye yönelik en iyi uygulamaları geliştiren eğitim materyallerini ve klinik bilgileri sağlamayı amaçlayan tıp uzmanları için ücretsiz bir kaynaktır.

JB00296TR