İhtiyaçlarınızı karşılamak için yüksek ölçüde yapılandırılabilir

 • Bakım alanlarınıza uyarlanan yazılım

  Hasta bakımı ekosisteminde sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanan CARESCAPE B850 monitör; ameliyathane, anestezi sonrası, yoğun bakım, yenidoğan ve acil servis bakım alanlarına özel yazılım paketleri içerir.
 • Kolaylaştırılan kurumsal bağlantı

  CARESCAPE izleme platformu, hastane altyapınıza bütünüyle ve kolay bir şekilde entegre olmak ve eski yatırımlarınızı korumak için açık mimari ve sektör standartları temel alınarak tasarlanmıştır.

  Telemetri sistemi, laboratuvar sonuçları, ilaçlar, MUSE™ kardiyoloji bilgi sistemi ve daha fazlası gibi birçok kaynaktan alınan klinik zeka doğrudan yatak yanına getirilebilir.

 • Çünkü her hastane farklı özelliklere sahiptir

  CARESCAPE monitörler, piyasadaki en yapılandırılabilir monitörler arasındadır ve varsayılan yapılandırmayı iş akışlarınıza ve hasta popülasyonlarınıza uyacak şekilde kişiselleştirmenize olanak tanır. Hasta bakıcılar, sekiz benzersiz profil kullanarak pediyatri gibi uygun bir profili hızla seçebilir ve hastanın YBÜ'de, Acil Serviste veya Nörolojik YBÜ'de olması fark etmeksizin monitör varsayılanlarının pediyatrik bir hasta için yapılandırıldığını bilebilir. CARESCAPE yazılımı; aritmi önceliği, alarm sınırları, ton ve artışın yanı sıra diğer birçok ayarı kişiselleştirerek alarm komiteleri ve hastane yöneticilerine standardizasyonu gerçekleştirmek için güçlü bir araç sunar.
 • Doğruluğa güvendiğiniz için

  CARESCAPE izleme platformunda tutarlı algoritmalar sunan CARESCAPE B850, akıllı derivasyon arızası ve GE Healthcare'ın güvenilir EK-Pro algoritmasıyla etkinleştirilen dört eş zamanlı derivasyon aritmi analizi gibi gelişmiş özellikleri de içerir. İş akışları, yatak yanında 12SL kullanılarak ve tanısal kalitede 12 derivasyonlu EKG gerçekleştirilerek kolaylaştırılır. GE Healthcare'ın MUSE kardiyoloji bilgi sistemi tarafından desteklenen bir seri karşılaştırma aracılığıyla doğrudan yatak yanında daha fazla klinik bağlam sağlanır. 12SL algoritmasının ek bir avantajı, ani kalp durması riski taşıyan hastaların belirlenmesine yardımcı olan tutarlı QT ve QTc ölçümleridir. Bu teknolojiler ve daha fazlası, klinisyenlerin güvendiği klinik doğruluğu sağlar.
 • Bakım standardınızı geliştirme

  Sınıfının en iyisi algoritmaları ve işlem yapılabilir alarmlara sahip sektörün en yapılandırılabilir monitörlerinden birini sunan CARESCAPE B850 monitör, CARESCAPE ONE veya CARESCAPE Hasta Verileri Modülü (PDM) kullanarak tutarlı hemodinamik ve kardiyak ölçümlere olanak sağlar.
 • Sorunsuz bir şekilde ölçeklendirme

  NMT, Entropi, EEG, anestezik madde ölçümleri, hacimsel CO2 ve O2 , PiCCO, kardiyak çıkış, SvO2 ve ikili SpO2 gibi özel parametreler ekleyerek izleme özelliklerinizi ölçeklendirin.
 • Klinik karar alma sürecini destekleyin

  Klinisyenlerin uygun klinik bakımı belirlemek için hasta durumundaki değişiklikleri hızlı bir şekilde tespit etmeye yardımcı olacak araçlara ihtiyacı vardır. CARESCAPE portföyü, hastanın durumunu bir bakışta hızlı bir şekilde değerlendirmek için nöroloji, solunum, kardiyak veya diğer uzmanlık görünümlerine yönelik kişiselleştirilebilir sayfa görünümleri gibi klinik karar desteğine yardımcı olan araçları içerir.

  • SPV ve PPV parametre ölçümleri bir hastanın sıvılara duyarlılığını hızlı bir şekilde değerlendirebilir
  • GE Healthcare'ın metabolik paketi, sütten kesilen hastalara yardımcı olmak için enerji tüketimine karşı kalori alımını hızla değerlendirmeye yardımcı olabilir
  • Referans şablonları, bir ST yükselmesini veya azalmasını hızlı bir şekilde tanımlamak için ST segment değişikliklerinin kolayca tanımlanmasını sağlar ve bir miyokardiyal enfarktüsüne (MI) daha hızlı müdahale etmenizi sağlar.

  CARESCAPE hasta monitörleri, histogramlar veya mini trendler kullanıyor olmanız ya da CARESCAPE yazılımını MUSE kardiyoloji bilgi sistemindeki seri karşılaştırma gibi ek GE Healthcare araçlarıyla desteklemeniz fark etmeksizin klinisyenlerin bilinçli klinik kararlar almasına yardımcı olur.

Yardımcı Materyaller

Bunlar İlginizi Çekebilir

Klinik Görünüm. Klinisyenler için klinisyenler tarafından hazırlanan bir kaynak.

GE Healthcare'ın klinik mükemmelliğe olan bağlılığından güç alan Klinik Görünüm, bakım süreci boyunca izlemeye yönelik en iyi uygulamaları geliştiren eğitim materyallerini ve klinik bilgileri sağlamayı amaçlayan tıp uzmanları için ücretsiz bir kaynaktır.

JB00288TR