video-cover-updated

Serviste hasta izlemenin zorlukları

 • Genel servislerdeki advers olaylar sıklıkla meydana gelir ve çoğu önlenebilirdir. Ameliyat sonrası mortalite, intraoperatif mortaliteden 1000 kat daha fazladır.1
 • Servisteyken yaşamsal bulgular, genellikle kalp durmasından veya yoğun bakım ünitesine transferden saatler önce anormaldir veya anormale doğru eğilim gösterir ancak yerinde kontroller genellikle 4-6 saatlik aralıklarla yapıldığı için klinisyenler, yalnızca olay aniden gerçekleştiğinde fark edebilir.2
 • Anormal RR'nin kalp durması ve yoğun bakım ünitesine kabul gibi ciddi olayların önemli bir göstergesi olduğu gösterilmiştir.3

Hasta mobilitesini yeniden şekillendirin

Kablosuz izlemeyi yeniden şekillendirin

 • Doğru solunum hızı izleme

  Portrait Mobile gerçek zamanlı, harekete duyarlı ölçüm ve trendler sunan gelişmiş bir algoritma kullanarak yenilikçi bir çift vektörlü kablosuz sensör aracılığıyla solunum hızı (RR) ölçümlerini tamamen yeniden şekillendirir. Klinisyenler, optimize edilmiş elektrot yerleşimi sayesinde belirli solunum paternlerinden veya vücut tiplerinden bağımsız olarak çeşitli hasta tiplerini güvenilir bir şekilde izleyebilir.
 • Müdahale etmek için gerçek zamanlı veriler

  Portrait Mobile, hastanın sağlığının kesintisiz şekilde görünümünü sağlayarak bakıcıların solunum hızı, SpO2 seviyesi ve kalp atış hızının çok az bile olsa ne zaman değiştiğini, kardiyorespiratuvar komplikasyonların veya bulaşıcı hastalığın ne zaman gelişebileceğini görmesini sağlar. Bu, klinisyenlere erken harekete geçme ve potansiyel olarak ciddi advers olayları önleme fırsatı verir.
 • Eyleme dönüştürülebilir alarmlar

  Portrait Mobile'ın servisler için tasarlanması nedeniyle alarm stratejisi diğer hasta popülasyonlarından farklıdır. Sınırlamalar ve gecikmeler, hastanın durumundaki bir değişikliğin ne zaman önemli olduğunu ve korunması gerektiğini gösterecek şekilde kolayca ayarlanır ve bu nedenle hemen müdahale edilmesi sağlanır. Alarmlar, Portrait Central Viewer'da uyarı verecek şekilde yapılandırılabilir ve hasta için sessiz bir iyileşme deneyimi sağlar.
deploy-fullwidth

Kurulumu kolay. Sorunsuz entegrasyon.

 • Gelecek şekillendirildi

  GE Healthcare'ın gelişmiş uç bilgi işlem platformu olan Edison HealthLink platformu üzerinde geliştirilen Portrait Mobile, değişim için tasarlanmıştır. Bu, Portrait Mobile ile hastaların hemen kablosuz izlenmeye başlayabileceği ve izleme ihtiyaçlarınızın önümüzdeki yıllarda değiştikçe platformu da bu yönde genişletebileceğiniz anlamına gelir.

Yakın tarihli bir çalışmadan alınan klinisyen yorumları4

%90

Yaşamsal bulgular için yerinde kontrol ölçümü yerine kesintisiz izleme kullanıldığında hastalarının durumu hakkında daha rahat olduklarını belirten değerlendiricilerin oranı.

%99,

Portrait Mobile'ın kötüleşen hasta durumunun rutin gözlemden daha erken tespit edilmesine yardımcı olabileceğini belirten değerlendiricilerin oranı.

%96

Portrait Mobile için genel olarak "iyi" veya "çok iyi" şeklinde değerlendirmelerde bulunan hemşire raporlarının oranı.

%76

Portrait Mobile'ı kullanarak solunum fonksiyonlarını değerlendirme konusunda daha emin olduklarını belirten değerlendiricilerin oranı.

Klinik Görünümle ilgili makaleler

Klinik Görünüm. Klinisyenler için klinisyenler tarafından hazırlanan bir kaynak.

GE Healthcare'ın klinik mükemmelliğe olan bağlılığından güç alan Klinik Görünüm, bakım süreci boyunca izlemeye yönelik en iyi uygulamaları geliştiren eğitim materyallerini ve klinik bilgileri sağlamayı amaçlayan tıp uzmanları için ücretsiz bir kaynaktır.
1. Sessler ve ark., Beyond Failure to rescue: the time has come for continuous monitoring. British Journal of Anesthesia 2019, 122(3): 304-306.
2. Michard ve ark., Protecting ward patients. ICU Management & Practice; Cilt 19 – Sayı 1 (2019).
3. Cretikos ve ark., Respiratory rate: the neglected vital sign. MJA; Cilt 188 Sayı 11, 657-659 (2008).
4. Londra'da (Birleşik Krallık) bir hastanede gerçekleştirilen 2020 yılına ait bir klinik değerlendirme çalışmasına göre. Hastane servisi ortamlarında çalışan yirmi yedi hemşire, 33 hastada Portrait Mobile çözümünü kullandı. Yorumlar, yapılandırılmış bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Ayrıntılar için "Evaluation Clinical Study Of The Ambulatory Monitoring Solution (AMS) ME Study Report" (DOC2599845) belgesine bakın.