• Kısa süre önce yapılan bir uluslararası çok merkezli klinik araştırmada, VolumeRAD akciğer görüntülemenin, geleneksel radyografiyle kıyaslandığında akciğer nodülleri olan hastaların daha iyi tespit edilmesini ve yönetilmesini sağladığı görülmüştür.

  Tespit Hassasiyetinde Artış*
  VolumeRAD, tespit hassasiyetini önemli derecede artırıp radyoloğun 2 görünümlü akciğer radyografisine kıyasla daha fazla akciğer nodülünü güvenilir şekilde tespit etmesini sağlar.

  Hasta Yönetimi*
  VolumeRAD sayesinde radyologlar, 2 görünümlü akciğer radyografisine kıyasla takip gerektiren vakaları doğru şekilde tanımlamada önemli ölçüde daha başarılıdır.

  Doz Azaltma*
  Standart PA görüntüsünü de içeren VolumeRAD Tomosentez incelemesiyle hastalar iki görünümlü (PA ve LAT) akciğer radyografisi incelemesine kıyasla yalnızca 1,6 kat daha fazla radyasyon alır.

*Fibroz, amfizem, akciğer sıkışması, skarlaşma, ciddi akciğer hastalığı da dahil olmak üzere pulmoner nodüllerin görülmesini engelleyebilecek aktif akciğer veya plevral hastalığı olan hastalarda ve akciğerin içinde veya etrafında pulmoner nodüllerin görülmesini engelleyebilecek cisimler bulunan hastalarda aşağıdaki iddiaları destekleyen klinik kanıt bulunamamıştır. Cihazın etkinliği, nodül prevalansına ve türüne göre değişiklik gösterebilir.

JB00474TR