VolumeRAD Dijital Tomosentez

Günümüzde klinisyenler; çoğu akciğer, ortopedi ve travma vakası için ilk tanı testi olarak standart radyografiye güvenmektedir. Genellikle radyografinin çözemediği karmaşık vakalarda ileri seviye medikal görüntülemeye başvurulur.

VolumeRAD Dijital Tomosentez; 3 boyutlu görüntüleme özelliğini radyografi odanıza taşıyarak minimum miktarda radyasyonla kesin sonuç veremeyen radyografi görüntülerini "anında" çözümlemenize yardımcı olur. Maliyet etkin teknolojimiz, kararların daha hızlı alınmasına yardımcı olabilecek ek bilgiler sağlayarak hasta deneyiminin iyileştirilmesine yardımcı olur.

VolumeRAD ile şunları yapabilirsiniz:

 • Ortopedide BT'ye göre daha düşük bir dozda ağırlık taşıma ve pediyatrik obstrüksiyon çalışamalarını görüntüleme
 • Düşük dozda, tek bir taramada akciğer, abdomen, ekstremiteler, omurga, kafatası ve sinüsler dahil olmak üzere anatominin birden fazla kesit görüntüsünü alma
 • Ortopedi ve travma vakalarında kesin sonuç veremeyen radyografi görüntülerini etkili şekilde çözümleme
 • Geleneksel akciğer radyografisine kıyasla daha iyi seviyede akciğer nodülü tespit hassasiyetine ulaşma1
 • İleri görüntüleme ile hasta deneyimini "anında" iyileştirme
 • 60 saniyelik rekonstrüksiyon ile hasta verimliliğini artırma
 • VolumeRAD Metal Artefakt Azaltma

  Metal implantlar VolumeRAD görüntülemesinde radyografi görüntüsünde siyah çizgilerin görünmesine, görüntü boyunca donanım çevresinde bir "beyaz halka" efektine veya çok düzlemli bir katmanlaşma oluşmasına sıklıkla yol açar. VolumeRAD'ın metal artefakt azaltma özelliği, bu efektleri ortadan kaldırarak görüntü kalitesini artırır ve şu konularda yardımcı olur:
  • İmplant yerlerinin analizi
  • Klinik güvenin artırılması
  • Görünürlüğün iyileştirilmesi

Çalışma şekli

Akciğer

Akciğer nodülü tespiti için VolumeRAD

Ortopedik

Ortopedik uygulamalar için VolumeRAD

* Standart radyografiye göre 4 mm ila 6 mm çapındaki nodüller için akciğer nodül hassasiyetinde 7,5 kat artış. Fibroz, amfizem, akciğer sıkışması, skarlaşma, ciddi akciğer hastalığı da dahil olmak üzere pulmoner nodüllerin görülmesini engelleyebilecek aktif akciğer veya plevral hastalığı olan hastalarda ve akciğerin içinde veya etrafında pulmoner nodüllerin görülmesini engelleyebilecek cisimler bulunan hastalarda aşağıdaki iddiaları destekleyen klinik kanıt bulunamamıştır. Cihazın etkinliği, nodül prevalansına ve türüne göre değişiklik gösterebilir.

 

[1] Fibroz, amfizem, akciğer sıkışması, skarlaşma, ciddi akciğer hastalığı da dahil olmak üzere pulmoner nodüllerin görülmesini engelleyebilecek aktif akciğer veya plevral hastalığı olan hastalarda ve akciğerin içinde veya etrafında pulmoner nodüllerin görülmesini engelleyebilecek cisimler bulunan hastalarda aşağıdaki iddiaları destekleyen klinik kanıt bulunamamıştır. Cihazın etkinliği, nodül prevalansına ve türüne göre değişiklik gösterebilir.

 

[2] Pulmoner nodül yönetimine ilişkin Fleischner Society ilkeleri temelinde ileri seviye görüntüleme için öneri olarak tanımlanmıştır. MacMahon, Heber ve ark. "Guidelines for Management of Small Pulmonary Nodules Detected on CT Scans: A Statement from the Fleischner Society." Radiology 237.2(2005):395-400.

JB00475TR