Uzmanlık Alanları

Teranostik

Kanser kişisel bir hastalıktır. Tedavisi de kişisel olmalıdır. GE HealthCare'in Teranostiği mümkün kılan eksiksiz çözüm portföyü, kanser tedavisindeki bu yeni çağ özel olarak tasarlanmıştır. Kanser keşfi, tanısı ve tedavisine yönelik yaklaşımı dönüştürmek için bu yolculukta bize katılın. Çünkü tıbbın geleceği burada; ve kişisel. Hazır mısınız?

NEDEN TERANOSTİĞİ TERCİH ETMELİSİNİZ?

Yalnızca GE HealthCare

YOLCULUĞUNUZA BAŞLAYIN

PORTFÖYÜMÜZ

BİZE ULAŞIN

Hasta yolundaki çözümlerin birleştiği yer. Teranostik kullanıcılara bunu sunuyor. Bu, daha iyi sonuçlar elde etmenin yolu.
Daha fazla bilgi edinin
 

Sağlık hizmetlerinin geleceğinde Teranostik yatmaktadır

Mucizevi bir şekilde birbirimizden farklıyız. Biyolojik açıdan ayrı özelliklere sahibiz. Değişikliklerimiz açısından eşsiziz. Daha iyi bir gelecek için umut içinde birleşiyoruz.

DISCOVERY

GE HealthCare'in PET Radyofarmasi teknolojisi inovasyonu desteklemektedir

İnovasyonlar yapmak, üretim ve dağıtımı kolaylaştırmak ve yeni radyofarmasötik ürünleri ve çözümleri ticarete dökmek için önde gelen klinik, akademik, farmasötik ve araştırma kuruluşlarıyla ortaklık kuruyoruz.

TANI

GE, benzersiz hassasiyet ve tanısal güven sağlayan çözümlere öncülük etmektedir.

Teranostik odaklı tanısal görüntüleme çözümlerinden oluşan özel portföyümüz, günümüzde ve gelecekte klinisyenlerin ve hastalarının ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

TEDAVİ GÖRÜNTÜLEME VE İZLEME

Kanser kişisel bir hastalıktır.
Tedavisi de kişisel olmalıdır.

GE HealthCare, hassas görüntüleme ve izleme çözümleri ve tedavi yanıtına yönelik inovasyonlarla bugün Teranostiğin geleceğini şekillendirmektedir.

DİJİTAL YAPAY ZEKA

Hassas Sağlık Hizmeti İçin Dijital Doğruluk

Size görüntüleme, kantitasyon ve dozimetri için en son uygulamaları sunuyoruz.

DİJİTAL YAPAY ZEKA ÜRÜNLERİ

Günümüzde moleküler görüntüleme genelinde çok fazla veri mevcuttur. Çok sayıda bağlantı fırsatı ve kapatılacak döngü bulunmaktadır. GE size yardımcı olabilir.

Vizyonumuz, intelligently efficient yaklaşımına uygun, hassas ve kişiselleştirilmiş bakım sunmanıza nihai olarak yardımcı olacak inovasyonlara sahip tek ortak olarak keşiften tanıya ve tedaviye kadar her adımda ekipleri, verileri ve kararları birbirine bağlamaktır.

Q.Thera AI⁵

Doğru dozimetri, hassas organlar ve lezyonlar tarafından absorbe edilen dozun değerlendirilmesine ve izlenmesine yardımcı olur. Dozimetri süreci, organ ve lezyon segmentasyonu da dahil olmak üzere çok sayıda çalışmanın yanı sıra doz değerlendirmesi için yorucu ve zahmetli yöntemlerin kullanılmasını gerektirdiğinden zorlayıcı olabilir.

Verimli dozimetri ve kantitasyon için tasarlanan Q.Thera AI, GE HealthCare'in yapay zeka tarafından desteklenen Teranostik tedavi izleme çözümüdür. Q.Thera AI, lezyon hacimlerini segmentlere ayırır ve yapay zeka kullanımı da dahil olmak üzere hasta organlarını otomatik olarak segmentlere ayırır. Ayrıca organ ve lezyon başına enjekte edilen dozun ve emilen dozun yüzdesini otomatik olarak ölçer ve hesaplar.

Bu iş akışı, veri yüklemeden doz hesaplamasına kadar geçen süreyi6 azaltmak ve doz hesaplamasını gerçekleştirmek için tıklama sayısını azaltmak üzere tasarlanmıştır ve iş akışını geliştirir.

Q.Volumetrix AI

GE HealthCare'in gelişmiş segmentasyon ve kantitasyon için uçtan uca çözümü yapay zeka tarafından desteklenir. Hem temel hem de longitudinal çalışmalar için iş akışını engellemeden SPECT/BT ve PET/BT verileri için gelişmiş segmentasyon ve kantitasyon özellikleri sağlar. Atenüasyon, saçılma ve çözünürlük dengeleme ile verimli rekonstrüksiyon sunar ve karaciğer, böbrek, kemik, akciğer, yumuşak doku ve lezyon segmentasyonu için basit, otomatik bir yöntemdir. Tümü Teranostik tedavi değerlendirmesi ve izlemesi için önemlidir. Kantitatif izleme, tümörlerde emilen dozun değerlendirilmesini sağlayarak kişiselleştirilmiş yanıt değerlendirmesine yardımcı olur. Ayrıca her döngüde tümör yükünün azaltılmasına ilişkin bilgiler sağlar.

Q.Liver

Seçici dahili radyasyon tedavisi (SIRT), hastanın tedaviye uygunluğu ve ön doz hesaplaması hakkında bilgiler gerektirir. Karaciğer segmentasyonu zaman alıcı, zahmetli ve yüksek oranda operatöre bağımlıdır. Düzlemsel görüntüler üzerinde manuel şant hesaplaması ise zaman alıcı ve kullanıcıya bağımlıdır. Tavsiye edilen bir dozun belirlenmesi için genellikle birden fazla araç gereklidir.

Q.Liver, GE HealthCare'in SIRT tedavi planlamasını basitleştirmeye yönelik kolaylaştırılmış çözümüdür. SIRT tedavileri için bir terapötik dozu hesaplamak üzere araçlarla karaciğer SPECT, PET ve BT segmentasyonunun işlenmesini ve miktarının belirlenmesini sağlayan 3D-dozimetri segmentasyonu için tasarlanmıştır. Doz hesaplaması ve karaciğer segmentasyonu için gereken süre7 ve ayrıca doz hesaplamasını gerçekleştirmek için gereken tıklama sayısı8 azaltılmıştır.
İNOVASYONLAR

Teranostik yolculuğunuzun her aşamasında — yalnızca GE HealthCare

Gelecek artık uzak değil. Herkese uygun tek bir çözüm yaklaşımı artık işe yaramıyor. GE HealthCare olarak hassas sağlık hizmetlerine giden yolu kişiselleştiriyoruz. Daha iyi sonuçlar elde etmek için çalışırken bize katılın. İnsanlara umut verirken bize katılın.

Araştırmacılar ve Akademik Merkezler

Eksiksiz bir Teranostik paketine sahip tek tedarikçi olan GE HealthCare ile ortaklık kurarak, çığır açan teknolojiye ve olağanüstü MI çözümlerine sahip olursunuz. Ayrıca, sizi sektörünüzün ön saflarında tutan devamlı araştırma taahhüdünü alırsınız.

Kamu Hastaneleri ve Görüntüleme Merkezleri

Moleküler görüntülemenin geleceğini görebilir ve kanser hastalarınıza umut verebilirsiniz. GE HealthCare ile iş ortaklığı yaparak yatırımlarınızı koruyacak, tesisinizi diğer tesislerden ayıracak ve hastalarınızın evlerinden uzaklaşmamasını sağlayacaksınız.

Sevk Eden Hekimler

Yaşam süresini uzatmak ve ağrıyı önlemek her şeydir. GE HealthCare'in Teranostiğe yönelik kapsamlı yaklaşımı, hastalık yönetiminde kilit öneme sahiptir. Yaklaşımımız, kanser değerlendirme ve izlemenin geleceğinin bir parçasıdır. Ve gelecek artık uzak değil.

Hastalar

Kanser bakımını yolculuğunuzda yanınızdayız. Her adımın kritik olduğunu biliyoruz. Her adım zordur. Bu nedenle GE HealthCare ile hassas, kişisel çözümler elde edersiniz. Kanser tedavisinin geleceği budur. Ve gelecek artık uzak değil.

1 Omni Legend 32 cm ile Discovery MI 25 cm karşılaştırması. Ölçümler NEMA NU 2-2018'e uygundur.
2 Omni Legend ile Discovery MI karşılaştırması. Fantom testinde gösterildiği üzere.
3 Kaynak: MEDRaysintell2021
4 Omni Legend ile Discovery MI karşılaştırması. Fantom testinde gösterildiği üzere.
5 Q.Thera AI için 510(k) ABD FDA başvurusu yapılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde satış için onaylanmamıştır.
6 Harici yazılım doz hesaplamasıyla Xeleris Dozimetri Araç Kiti kullanımı karşılaştırıldığında. 5 SPECT-BT vakası kullanılarak yapılan karşılaştırma testinde gösterildiği gibi. Karşılaştırma testi, veri yüklemeden görüntü işlemeye ve doz hesaplamaya kadar iş akışını kapsamıştır. Sonuçlar farklılık gösterebilir.
7 Manuel veya harici yazılım doz hesaplamasıyla Xeleris 4 DR Q.Volumetrix MI kullanımı karşılaştırıldığında. 15 SPECT-BT vakası ve 2 doktordan oluşan 2 merkezde yapılan bir değerlendirme uygulamasında gösterildiği gibi, her vaka 2 doktordan 1'i tarafından işlenmiştir. Sonuçlar farklılık gösterebilir.
8 Manuel veya harici yazılım doz hesaplamasıyla Xeleris 4 DR Q.Volumetrix kullanımı karşılaştırıldığında. 5 SPECT-BT vakası kullanılarak yapılan karşılaştırma testinde gösterildiği gibi. Karşılaştırma testi, kullanıcı tarafından önceden tanımlanmış formüller kullanılarak veri yüklemeden doz hesaplamaya kadar iş akışını kapsamıştır. Sonuçlar farklılık gösterebilir.
9 https://www.cancer.org/cancer/prostate-cancer/about/key-statistics.html#:~:text=Other%20than%20skin%20cancer%2C%20prostate,34%2C500%20deaths%20from%20prostate%20cancer

Sorularınız mı var? Görüşlerinizi duymak istiyoruz.