Hastanın kalbi mutlak olarak anlaşılmayı gerektirir. Moleküler görüntülemede bu gerçek keşif olarak bilinir. Bu, kalbin daha iyi anlaşılması için tekrarlanabilir kanıtlar sunan bir keşif türüdür. Ve normalde görünmez olanı görünür kılma kabiliyeti ile, moleküler görüntülemenin etkin hale gelmesi için benzersiz bir konuma sahip bir keşiftir.

Gerçek keşif arayışı, nükleer kardiyolojinin merkezindedir. Koroner arter hastalığı durumunda, gerçek bir keşif doğru tanı ile kaçan fırsat arasındaki farkı teşkil edebilir. Özellikle de konvansiyonel SPECT teknolojilerinin sınırlı olduğu kanıtlanmış üçlü damar hastalığı veya mikrovasküler hastalık varlığında.

Nükleer kardiyolojide gerçek bir keşif yapmak için, hasta kalbinin net bir resminden daha fazlasına ihtiyacınız vardır. Elde ettiğiniz verilerden yararlanmak için ölçülebilir verilere, teknolojiye ve uygulamalara ihtiyacınız vardır. Kalp fonksiyonun daha iyi anlaşılmasını sağlayan şey budur.

Sizin rehberliğinizle, uygulama ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandık. Çığır açan Alcyone teknolojisine dayalı Discovery NM 530c, yalnızca kardiyak görüntülemeye adanmış portföyümüzün bir parçasıdır. Kardiyolojik olarak optimize edilmiş kamerası ve dedektörleri daha az sürede ve daha az dozla yüksek kaliteli kardiyak görüntülere olanak sağlar. Alcyone CFR uygulaması sayesinde, klinik kararlarınıza yardımcı olması açısından ihtiyaç duyduğunuz kantitatif veriler oluşturabilirsiniz.

product-product-categories-nuclear-medicine-cardiac-imaging-cardiac-banner-2_jpg

CZT tabanlı Alcyone teknolojisine sahip Discovery NM530c, ihtiyaç duyduğunuzu söylediğiniz devrimsel özelliklere sahip nükleer kardiyak sistemidir.

Üç dakika kadar kısa süren hızlı taramalar ve doz azaltma, daha hızlı çekim veya gelişmiş istatistikler arasında seçim yapma esnekliği ile hem hasta deneyimini hem de verimliliğinizi artırır. Ek olarak sabit sistem tasarımı, geleneksel gama kameralarıyla ilişkili projeksiyonlar arasındaki hasta hareketinden kaynaklanan hareket artefaktları riskini neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Alcyone teknolojisi, hassasiyette dört kat artış sağlar. Kameranın 3D dinamik çekimleri, yeni klinik uygulamalar için gerekli potansiyele sahiptir.

Discovery NM530c, sağlık hizmetlerinin hastaya ulaşma şeklini değiştirmenizi sağlayacak teknolojilere öncülük etmek için yürüttüğümüz çalışmaların bir parçasıdır.

product-product-categories-nuclear-medicine-cardiac-imaging-cardiac-banner-3_jpg
Cardiac-imaging-video

Discovery NM530c teknoloji ve sistem tasarımının arkasında yatan ana fikir kalbe odaklanmaktı. Bu ilke, CZT dedektör teknolojisinin mükemmel enerji çözünürlüğü ve uzaysal çözünürlüğünden, stratejik olarak konumlandırılmış pinhole kolimatörlerine ve kalbe olabildiğince yakın çok sayıda dedektörü olan sabit sistem tasarımına kadar her şeyde görülebilir.

Discovery NM530c'nin çığır açan Alcyone teknolojisi, sistemin tamamen sabit olmasını sağlar. Kalbe odaklanması ve hasta hareketi ile ilişkili hareket artefaktları riskini düşürerek çekim süresini azaltması açısından kilit öneme sahiptir. Bu, iki önemli yenilikle mümkündür: CZT dedektörleri ve çoklu pinhole kolimatörler.

CZT dedektörleri, gama ışınlarını doğrudan dijital sinyallere dönüştürerek çözünürlüğü anlamlı biçimde artırır ve foton çoğaltıcı tüp ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu, eş zamanlı çoklu görüntü çekimi için birden fazla dedektörü yan yana yapılandırmak üzere gerekli olan kompakt dedektör tasarımına olanak sağlar. Ek olarak, benzersiz çoklu pinhole kolimatörleri kalbi çevreleyecek şekilde konumlandırılmıştır. Böylece, büyük bir netlik ve hızla kardiyak anatomi ve patolojiye odaklanan "kaliteli bir görüş alanı" elde edilir.

Alcyone CFR, Xeleris™ 4.0 iş istasyonumuzda yer alan gelişmiş kantitatif bir uygulamadır. Kalp için ölçülebilir sonuçlar sunmak üzere Alcyone teknolojisinin yüksek hassasiyetinden yararlanır. Dinamik SPECT çekiminden koroner akış rezervi ve miyokardiyal kan akışını hesaplar. Ek olarak, hem küresel hem de bölgesel kan akışı için mutlak kantitatif sonuçlar sunar.

KARDİYAK GÖRÜNTÜLEMEDE MÜKEMMEL SIÇRAYIŞ

Images-Product-Product-Categories-Nuclear-Medicine-Cardiac-imaging-icon-1.jpgTamamen sabit çekimler hareket artefaktlarını azaltır

Images-Product-Product-Categories-Nuclear-Medicine-Cardiac-imaging-icon-2.jpg İnceleme sürelerinin kısalması, hasta hareketinden veya fizyolojik değişikliklerden kaynaklanan artefaktların sıklığını ve büyüklüğünü azaltır

Images-Product-Product-Categories-Nuclear-Medicine-Cardiac-imaging-icon-3.jpgTescilli, tamamen 3D iteratif rekonstrüksiyon, her bir klinik protokolde en iyi sonuçları elde etmek üzere optimize edilmiştir

Images-Product-Product-Categories-Nuclear-Medicine-Cardiac-imaging-icon-4.jpgCZT dedektörleri üstün uzaysal ve enerji çözünürlüğü sağlar

Images-Product-Product-Categories-Nuclear-Medicine-Cardiac-imaging-icon-5.jpgÇoklu pinhole kolimasyonu hassasiyeti ve tespit verimliliğini artırır

Images-Product-Product-Categories-Nuclear-Medicine-Cardiac-imaging-icon-6.jpgHassasiyet artışı sayesinde, doz azaltılabilir, istatistiklerde artış sağlanabilir veya çekim süreleri hızlandırılabilir

Gelişmiş görüntü kalitesi ve çoklu izotop görüntüleme olanakları için Images-Product-Product-Categories-Nuclear-Medicine-Cardiac-imaging-icon-7.jpgüstün enerji çözünürlüğü

Entegre teknolojiler ile minimum yapılandırma mümkün olan en az alanı kaplar
Entegre teknolojiler ile minimum yapılandırma mümkün olan en az alanı kaplar
product-product-categories-nuclear-medicine-cardiac-imaging-cardiac imaging new image.jpg

ALCYONE TEKNOLOJİSİ

Odaklı kolimasyon size daha kısa sürede daha fazla bilgi verir.

Alcyone teknolojisi, hassasiyeti ve tespit verimliliğini arttırmak için çoklu pinhole kolimasyonu kullanır1. Bu GE özel tasarımı, belirli bir vücut bölümünü görüntülemek için stratejik olarak konumlandırılmış odaklı çoklu pinhole kolimatör dizisine sahiptir. Bu bölüme odaklanan tüm pinholelar (kalbi çevrelemeye yeterli büyüklükte bir hacim) Alcyone büyük bir netlik ve hızla kardiyak anatomi ve patolojiye odaklanan "kaliteli bir görüş alanı" sağlar.

Images-Product-Product-Categories-Nuclear-Medicine-Cardiac-imaging-alcyone-external.jpg

Alcyone External CTAC harici BT tarayıcı verisine ait Emisyon verisinin Atenüasyon Düzeltmesi (AC) için kullanılmasını sağlayan opsiyonel bir uygulamadır. Atenüasyon haritaları Attenuation Correction QC (ACQC) uygulaması tarafından Myovation uygulamasına entegre nominal BT kesitlerinden üretilir.

Images-Product-Product-Categories-Nuclear-Medicine-Cardiac-imaging-alcyone-dynamic.jpg

Alcyone Dynamic Analysis Aracı opsiyonel uygulaması dinamik SPECT ve Planar Alcyone görüntülerinin akış ölçümüne yardımcı olur ve rekonstrükte edilmiş verinin iki boyutlu (2D) ilgi bölgesine (ROI) dayanan gösterim, sığdırma ve zaman aktivite eğrilerinin gönderilmesine (TAC) olanak tanır. Girdi veri setlerinde bir miyokardiyal polar harita varsa, uygulama polar harita bölgelerinin ortalama değerlerini dışa aktaracaktır.

product-product-categories-nuclear-medicine-cardiac-imaging-cardiac-banner-4_jpg

Alcyone teknolojisine sahip Discovery NM530c, teknoloji ve tasarımda yenilikçi çözümleri bir araya getirir. Verimlilik, klinik çok yönlülük ve yatırım koruma araçları ile nükleer kardiyoloji uygulamalarınızın kapsamını genişletmenin yanı sıra, kalbin tetkik edilme şeklini yeniden tanımlama potansiyeline de sahiptir.

Ayrıca Discovery NM530c, çok yönlü özellikler sunarak daha fazla veri elde etmenizi ve verileri daha iyi kullanmanızı sağlar. İstenilen miktarda sayımı durduran kişiselleştirilmiş çekimlerle bilgi yoğunluğunun yeterli düzeyde kalmasını sağlayabilirsiniz. Gating hatalarının etkisini ortadan kaldırmak için gated taramalar sırasında kabul edilen ve reddedilen atımların toplamını görebilirsiniz. Ayrıca, liste modu verilerini gözden geçirebilir ve böylece geriye dönüp hasta verilerini yeni şekillerde inceleyebilirsiniz.

NÜKLEER KARDİYOLOJİ ÖZELLİKLERİNİZİ GENİŞLETİN

Dört kata kadar daha az enjeksiyon dozu ile Images-Product-Product-Categories-Nuclear-Medicine-Cardiac-imaging-icon-8.jpghasta deneyimini iyileştirin1

Images-Product-Product-Categories-Nuclear-Medicine-Cardiac-imaging-icon-2.jpg Üç dakikalık hızlı taramalarla daha iyi hasta konforu için daha kısa ve daha tolere edilebilir incelemeler

Images-Product-Product-Categories-Nuclear-Medicine-Cardiac-imaging-icon-10.jpgNükleer kardiyoloji pratiğinize olan güveni ve boyutunu yükseltin

Images-Product-Product-Categories-Nuclear-Medicine-Cardiac-imaging-icon-11.jpgStrese özel çekimler, doz azaltma teknikleri ve prognostik iyileştirmeler potansiyelini keşfetmek için Alcyone CFR ile daha verimli protokollerin gelişimini inceleyin

cfr eği̇ti̇m vi̇deolari

İlgili Ürünler

800 Serisi

Gerçek keşifte 20 yıllık gerçek ortaklık

İlk SPECT/BT sistemini piyasaya sürdüğümüzden bu yana 20 yıl geçtiğine inanabiliyor musunuz? İnanılmaz. SPECT/BT'yi temel bir araç haline getirmek için yola çıktığımızda, potansiyeli hakkında çok kısıtlı fikrimiz vardı. Günümüzde, hastalarınıza daha iyi tanı koymak ve kendi klinik araştırmalarınızı ilerletmek için bu teknolojiyi her gün kullandığınızı gördükçe hayranlık duymaya devam ediyoruz.

Gerçek keşifte bu gerçek ortaklığı kutlamak için 800 Serisini sunuyoruz. Beş nükleer tıp sisteminden oluşan bu yeni grup, en son SPECT/BT gelişmelerini ve teknolojisini geniş bir klinik ortam yelpazesine açarak bu 20 yılda öğrendiklerimizi uygulamaya koyuyor. Çığır açan CZT temelli NM/CT 870 CZT, dijital olarak hazır NM/CT 870 DR ve yalnızca SPECT NM 830 ile birlikte, 800 Serisi sekiz kesitli iki BT hibrit içerir. NM/CT 850 lokalizasyon ve atenüasyon düzeltmesine yönelik yüksek özgüllük sunan nükleer tıp hibrit görüntüleme için düşük dozlu bir BT sağlarken, NM/CT 860 tanısal BT özellikleri de temin eder. Bu iki sistemi, gelişmekte olan veya daha rutin hibrit ihtiyaçlar içeren uygulamalar için son teknoloji BT performansını erişilebilir hale getiren bir BT teknolojisi ile stratejik şekilde birleştirdik.

600 Serisinin başarısından faydalanan 800 Serisi, sinyal gürültü oranında kayıp olmadan %25'e1 varan hassasiyet artışı, tarama süresi veya enjeksiyon dozu tasarrufu sağlayan SwiftScan Planar ve SwiftScan SPECT gibi bir dizi SPECT iyileştirmesi içermektedir. Ayrıca, tamamen yenilenmiş SmartConsole da bu seride yerini almaktadır. Bu dijital işleme platformu, SPECT/BT rekonstrüksiyonunu otomatikleştirerek ve kendi mobil cihazlarınızdan tarama incelemesi yapılmasını sağlayarak nükleer tıp iş akışını modernize eder.

800 Serisi, insan hayatını daha iyi bir hale getirmek üzere çalışmalarınıza devam edebilmeniz için, SPECT/BT'nin kalitesini, erişimini ve fiyat uygunluğunu sürekli olarak iyileştirme bağlılığımızı yansıtır.

JB00085TR