Yardımcı Materyal

  • 1 Step & Shoot tarama modu (SPECT için) içeren/Clarity 2D (Düzlemsel için) içermeyen LEHR kolimatörü ile karşılaştırılmıştır.
  • Kemik tarama protokolü, Evolution işlemesi (SPECT için) ve model gözlemci kullanılan fantom testinde gösterildiği üzere. Model gözlemci sonuçları her zaman insanlardan elde edilen sonuçlarla aynı olamayabileceği için gerçek zaman/doz azaltımı klinik işlem, hasta boyutu, anatomik konum ve klinik uygulamaya bağlıdır. Radyolog yapılacak klinik işleme uygun tarama süresini/dozunu belirlemelidir.

JB00101TR