GEHC Xeleris 4 DR Quantitation Image 1 v1
kanti̇tasyon

Nükleer tıpta öncü mutlak kantitasyon

GEHC Xeleris 4 DR Q Volumetrix MI Image 1 v1
q.volumetrix mi

Çalışma yönteminizle uyumlu kantitasyon

 • Ampirik değerlerle tedavi yanıtını ölçün
 • Hastalığın ilerleyişini doğru bir şekilde değerlendirerek tedaviyi kişiselleştirin
 • "Tıklama" sayısını ortalama olarak yüzde 37 oranında azaltın
 • Düzenli bir iş akışı ile klinisyenlerinizin yüzde 31'e kadar zamandan tasarruf etmesini sağlayın
GEHC Xeleris 4 DR Q Lung Image 1 v1
q. lung

Sonunda pulmoner embolizme karşı bir çözüm

Tüm sonuçlar arasından en iyisi

Akciğer fonksiyonunun geleceğini planlayın

Fark yaratan sonuçlar

GEHC Xeleris 4 DR Q Brain Image 1 v1
q. brain

Nörodejeneratif bakım güvencesi

 • Demans, travmatik beyin yaralanmaları, epilepsi ve diğer karmaşık beyin disfonksiyonlarının ayrıştırıcı tanısı için spesifik endikasyonlar sağlayın
 • Sayısız tanı testlerinin neden olduğu hayal kırıklığını ortadan kaldırarak hastalara ve ailelerine kesin bir tanının rahatlığını verin

GEHC Xeleris 4 DR Alcyone CFR Image 1 v1
alcyone cfr

Kalple ilgili durumlar artık ölçümlerin ötesinde değil

 • Daha verimli protokollerin geliştirilmesini araştırın
 • Nükleer kardiyoloji uygulamanıza olan güveni ve kapsamını genişletin
 • Şüpheli çoklu damar ve mikrovasküler hastalığını teyit edin
GEHC Xeleris 4 DR DaTQUANT Image 1 v1
datquant

Beyin fonksiyonunu net bir şekilde gösterin

 • Parkinson Hastalığını yönetmeye yardımcı olmak için yapılandırılmış kantitatif sonuçlar sağlayın
 • Özelleştirilmiş, otomatik PDF raporları aracılığıyla hekimlerle iletişimi iyileştirin
 • Otomatik işleme yoluyla doğruluk ve tekrarlanabilirlik sağlayın
 • Hem görsel hem de kantitatif karşılaştırmaların longitudinal görüntü analizi ile hastalığın ilerleyişine yönelik değerlendirmeyi iyileştirin
GEHC Xeleris 4 DR Dosimetry Toolkit Image 1 v1
dozi̇metri̇ araç ki̇ti̇

Doğru ölçümlerle radyoizotop tedavisini planlayın ve takip edin

 • Manuel araçlara göre işleme süresini kısaltın ve sonuçların doğruluğunu iyileştirin
 • Radyofarmasötik dozu ölçmek için prosedürü basitleştirin
 • Tedavi öncesi dozimetri ile tümör yanıtını ve normal organ toksisitesini tahmin etme becerinize olan güveninizi artırın
GEHC Xeleris 4 DR Additional Applications Image 1 v1
ek uygulamalar

Geniş bir uygulama yelpazesindeki klinik olanakları keşfedin

GEHC Xeleris 4 DR Enhanced Access Image 1 v1
artan eri̇şi̇m

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman ve istediğiniz şekilde erişin

 • PACS ve AW sunucusundaki uygulamalara hızlı erişim ile okuma verimliliğinizi artırın
 • Özelleştirilebilir uygulamalar, yapılandırılabilir ekranlar ve işleme seçenekleriyle nükleer tıp deneyiminizi ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde daha verimli hale getirin
 • Otomatikleştirilmiş iş akışı özellikleriyle gündelik görevlerin verimliliğini artırın ve hataları potansiyel olarak azaltın
 • Görüntü yorumlaması için daha uygun verilerle daha fazla klinik güven sağlayın
 • Okuma odasının dışında daha fazla konumda görüntü verileri sağlayarak iş birliğini teşvik edin
GEHC Xeleris 4 DR Infrastructure Image 1 v3
altyapi

Nükleer tıp deneyiminizi üst seviyeye taşıyın

 • Bir dizi güvenlik geliştirmesiyle hasta bilgilerini güvende tutun
 • Veri depolamanızı tek bir veritabanıyla basitleştirin
GEHC Xeleris 4 DR Summary Image 1 v1
özet

Gerçek keşif için bir nükleer tıp iş istasyonu

 • 1Klinik uygulamada, Evolution seçeneklerinin1a (Evolution for Bone, Evolution for Cardiac, Evolution for Bone Planar) ve Evolution Araç Kitinin1b klinik merkez tarafından benimsenen protokole bağlı olarak belirli bir klinik göreve ilişkin tanısal görüntü kalitesi elde etmek üzere uygun doz ve tarama süresi azaltımını belirlemek için bir Nükleer Tıp doktoruna, fizik uzmanına ve/veya uygulama uzmanına danışıldıktan sonra kullanılması önerilir.
 • 1aEvolution Seçenekleri - Evolution'ın iddiaları, varsayılan fabrika protokolleri kullanılan sayım istatistikleri simülasyonunun yanı sıra kantitatif ve kalitatif görüntülerin karşılaştırılmasının ardından 99mTc'ye dayalı radyo-izleyicilerin antropomorfik fantom veya gerçekçi NCAT – SIMSET fantomunda LEHR kolimatörü ile görüntülenmesi ile desteklenmektedir.
 • 1b Evolution Araç Kiti - Evolution Araç Kitinin iddiaları, çeşitli radyo-izleyicilere ve kolimatörlere dayalı lezyon simülasyon fantomu görüntüleri kullanılan tam sayım istatistikleri simülasyonunun yanı sıra Evolution Araç Kiti ile yeniden yapılandırılan SPECT görüntü kalitesinin eşdeğer klinik bilgiler sağladığı ancak FBP/OSEM ile yeniden yapılandırılan görüntülere kıyasla daha iyi bir sinyal-parazit, kontrast ve lezyon çözünürlüğüne sahip olduğu gösterilerek desteklenmektedir.
 • 2SmartReport ve ImageRegistry, Syntermed, Inc.'nin tescilli ticari markalarıdır.
 • 3Case Exchange, GE Health Cloud gerektirdiği için tüm pazarlarda sunulmayabilir.
 • 4Windows ve BitLocker, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

JB00124TR