Faydaları

  • Gelecekteki yeniliklere uygun maliyetli erişim

  • Daha iyi hasta konforu için, Evolution teknolojisi ile daha kısa ve daha tolere edilebilir incelemeler sunun2

  • SwiftScan Planar ve SwiftScan SPECT’in iyileştirilmiş küçük lezyon saptanabilirliği ile hastalığı daha erken teşhis edin3

  • SwiftScan Planar ve SwiftScan SPECT'in yüksek hassasiyeti ile doz veya tarama sürelerinde %25'e varan düşüşler sağlayın1

  • 1 Step & Shoot tarama modu (SPECT için) içeren/Clarity 2D (Düzlemsel için) içermeyen LEHR kolimatörü ile karşılaştırılmıştır. Kemik tarama protokolü, Evolution işlemesi (SPECT için) ve model gözlemci kullanılan fantom testinde gösterildiği üzere. Model gözlemci sonuçları her zaman insanların okuduğu sonuçlarla aynı olmayabileceği için gerçek zaman/doz azaltımı klinik işlem, hasta boyutu, anatomik konum ve klinik uygulamaya bağlıdır. Yapılacak klinik işleme uygun tarama süresini/dozunu radyolog belirlemelidir.
  • 2 Klinik uygulamada, Evolution opsiyonları2a (Evolution for Bone, Evolution for Cardiac, Evolution for Bone Planar) ile Evolution Araç Kitinin2b, klinik merkezin benimsediği protokole bağlı olarak belirli bir klinik işlemde tanısal görüntü kalitesi elde etmek amacıyla, doz ve tarama süresinin uygun şekilde azaltılması için Nükleer Tıp hekimi, fizik uzmanı ve/veya uygulama uzmanı konsültasyonunu takiben kullanılması önerilir.
  • 2a Evolution Opsiyonları - Evolution iddiaları varsayılan fabrika protokolleri kullanılarak yapılan sayım istatistiği simülasyonları ve antropomorfik fantom veya gerçekçi NCAT - SIMSET fantom üzerinde LEHR kolimatörlü 99mTc tabanlı radyo izleyicilerin görüntülenmesini takiben nicel ve nitel görüntü karşılaştırması ile desteklenmektedir.
  • 2b Evolution Araç Kiti - Evolution Araç Kiti iddiaları farklı radyo izleyicileri ve kolimatörlere dayanan lezyon simülasyon fantom görüntüleri kullanılarak yapılan tam sayım istatistik simülasyonu ve Evolution Araç Kiti ile yeniden yapılandırılan SPECT görüntü kalitesinin denk klinik bilgi sağladığı ancak FBP/OSEM ile yeniden yapılandırılan görüntülere göre daha iyi sinyal-gürültü oranına, kontrast ve lezyon çözünürlüğüne sahip olduğu gösterilerek desteklenmektedir.
  • 3 Model gözlemci kullanılan fantom testinde gösterildiği üzere. SPECT için, LEHR Kolimatörün ve SPECT Step and Shoot çekiminin kullanımı ile kıyaslanmıştır. Planar için, Clarity 2D olmadan LEHR kullanımı ile kıyaslanmıştır.

JB00103TR