İNDİRMELER

GEHC 870 CZT Technology Image 1 v1
teknoloji̇

Daha önce hiç görmediğiniz SPECT/BT

GEHC 870 CZT Resolution Image 1 v1
çözünürlük

Yeniyi keşfetmenizi sağlayan çözünürlük

 • Birden çok ajanı eş zamanlı olarak görselleştirerek diferansiyel tanıya olanak tanıyan yeni protokolleri keşfedin
 • Yeni tanısal hizmetler geliştirerek nükleer tıbbın sınırlarını zorlayın
 • Ajan geliştirmesi ve halihazırda mevcut ajanlardan daha iyi yararlanma fırsatlarını yakalayın
 • Daha küçük lezyonları saptayan teknoloji sayesinde hastalığı daha erken teşhis etme ve evreleme çabalarınıza devam edin1

Artık her şeyi net şekilde görebilirsiniz

 • Tedavi planlama kararlarınızı yüksek kantifikasyon doğruluğu ile vermek için tedavi yanıtını daha doğru bir şekilde değerlendirin8
 • Sunduğunuz doğru, tekrarlanabilir sonuçlara ve tanısal güvenilirliğe değer veren sevk eden hekimlerin yönlendirdiği hasta hacmini artırın
 • Tarama tekrarıyla sonuçlanan başarısız incelemeleri azaltarak hasta memnuniyetini artırın
GEHC 870 CZT Design Image 1 v1
tasarim

Hasta konforu ve artırılmış çok yönlülük için tasarlandı

 • Hastalarınıza daha yakın bir pozisyonda tarama yaparak görüntüleme sonuçlarını iyileştirin
 • Daha iyi hasta konforu için daha tolere edilebilir incelemeler

$name

$name

GEHC 870 CZT Quantitation Image 1 v1
kanti̇fi̇kasyon

Her hasta için her gün kantitatif SPECT/BT

 • Tedavi planlama kararlarını kantitatif hastalık durumu ve tedaviye yanıt değerlendirmeleriyle verin
 • Sevk eden hekimlerin, sunduğunuz doğru, tekrarlanabilir sonuçlara ve tanısal güvenilirliğe değer vermesiyle hasta hacmini artırın

Kantitasyon için tasarlandı

GEHC 870 CZT Quantitative Applications Image 1 v1
kanti̇tati̇f uygulamalar

Kararlarınızın doğruluğunu ölçülebilir sonuçlarla teyit edin

GEHC 870 CZT Summary Image 1 v1
özet

Gerçek keşif için bir SPECT/BT sistemi

 • 1 Klinik uygulamada NM/CT 870 CZT kullanımı klinik işlem, hasta boyutu, anatomik lokasyon ve klinik uygulamaya bağlı olarak lezyon saptanabilirliğini artırabilir. Uygulanacak klinik işlemde tanısal görüntü kalitesi elde etmek için uygun dozu veya tarama süresini belirlemek üzere bir radyolog ve hekimle konsültasyon yapılmalıdır.
 • 2 Clarity 2D ve Evolution5 ile birlikte ve Clarity 2D ve Evolution5 Discovery olmaksızın Discovery NM/CT 670 Pro/ES/DR'ye kıyasla. Kemik tarama protokolü ve NEMA IEC Vücut Fantomu kullanılan fantom testinde gösterildiği üzere. Gerçek zaman/doz azaltımı, klinik işlem, hasta boyutu, anatomik lokasyon ve klinik uygulamaya bağlı olarak değişebilir.
 • 3 Dedektör yüzeyinde.
 • 4 Evolution5 ile %50 tarama süreleriyle NEMA IEC Vücut Fantomu kullanılan fantom testinde gösterildiği üzere. Discovery NM/CT 670 Pro/ES/DR'ye kıyasla.
 • 5 Klinik merkez tarafından benimsenmiş protokole bağlı olarak belirli bir klinik görev için tanısal görüntü kalitesi elde etmek amacıyla uygun doz ve tarama süresi azaltımını belirlemek üzere, Evolution seçenekleri5a (Evolution for Bone, Evolution for Cardiac, Evolution for Bone Planar) ve Evolution Araç Kitinin5b klinik uygulama dahilinde bir Nükleer Tıp doktoruna, fizik uzmanına ve/veya uygulama uzmanına danışıldıktan sonra kullanılması önerilir.
 • 5a Evolution Seçenekleri - Evolution'ın iddiaları, varsayılan fabrika protokolleri kullanılan sayım istatistikleri simülasyonunun yanı sıra kantitatif ve kalitatif görüntülerin karşılaştırılmasının ardından 99mTc'ye dayalı radyo-izleyicilerin antropomorfik fantom veya gerçekçi NCAT – SIMSET fantomunda LEHR kolimatörü ile görüntülenmesi ile desteklenmektedir.
 • 5b Evolution Araç Kiti - Evolution Araç Kitinin öne sürdüğü özellikler, çeşitli radyo-izleyicilere ve kolimatörlere dayalı lezyon simülasyon fantomu görüntülerinin kullanıldığı tam sayım istatistikleri simülasyonu aracılığıyla; ve bunun yanı sıra Evolution Araç Kiti ile rekonstrükte edilen SPECT görüntü kalitesinin eşdeğer klinik bilgiler sağladığı, ancak FBP/OSEM ile rekonstrükte edilen görüntülere kıyasla daha iyi bir sinyal-parazit, kontrast ve lezyon çözünürlüğüne sahip olduğu gösterilerek desteklenmektedir.
 • 6 Klinik uygulamada, ASiR kullanımı klinik işlem, hasta boyutu, anatomik lokasyon ve klinik uygulamaya bağlı olarak CT hasta dozunu düşürebilir. Uygulanacak klinik işlemde tanısal görüntü kalitesi elde etmek için uygun dozu belirlemek üzere bir radyolog ve hekimle konsültasyon yapılmalıdır.
 • 7 Bir test fantomunda başarılı bir karşılaştırmalı ölçümlü enjeksiyon aktivitesine eşdeğer olarak tanımlanan kantitatif doğruluk. Eşdeğerlik, Q.AC ile rekonstrükte edilmiş CTAC ile düzeltilen SPECT tetkiklerindeki ölçülen sayımlarını ölçüt ile rekonstrükte edilmiş CTAC ile düzeltilen tetkiklerde ölçülen sayımlarla karşılaştırırken oluşan <%11'lik farktır. Ölçülen sayımlar, homojen 99mTc çözüm fantom çalışmasının SPECT ile rekonstrükte edilmiş kesitlerinde konumlandırılan özdeş ROI'ler kapsamında "ortalama" olarak tanımlanır.
 • 8 Klinik uygulamada NM/CT 870 CZT kullanımı klinik işlem, hasta boyutu, anatomik lokasyon ve klinik uygulamaya bağlı olarak 5,5 ml'den büyük lezyonların kantifikasyonunu iyileştirebilir. Uygulanacak klinik işlem için istenen kantifikasyon doğruluğunu elde etmek amacıyla uygun dozu veya tarama süresini belirlemek.

JB00106TR