GEHC 860 Technology Image 1 v1
teknoloji̇

Günlük görüntüleme için optimize edildi

Yeni 800 Serisi SPECT/BT sistemlerimizin tamamında, nükleer tıp alanına değer katan bir dizi SPECT teknolojisi geliştirmeleri ile 600 Serisinin başarısı temel alınmıştır. Tümüyle yeni SmartConsole'a ek olarak, hassasiyeti artırmak ve tarama sürelerinin veya enjekte edilen dozun azaltılmasını sağlamak için SPECT Step & Shoot Kesintisiz tarama modu veya Planar Clarity 2D işleme ile birleştirilebilen yeni bir LEHRS (Düşük Enerji Yüksek Çözünürlük ve Hassasiyet) kolimatörü de bu iyileştirmelere dahildir1. SwiftScan Planar ve SwiftScan SPECT olarak adlandırılır. NM/CT 860, nükleer tıbbın yaşadığı en büyük zorluklardan bazılarını alt etmek için tasarlanmış Elite NXT dedektörlerini de içerir.

Bu harika SPECT geliştirmelerini Revolution™ ACT BT sistemimiz ile birleştirdik. Benzer görüntü kalitesiyle daha fazla anatomiyi kapsamak için daha hızlı bir helikal pitch ile taramayı mümkün kılan bir rekonstrüksiyon teknolojisi olan IQ Enhance'e eşdeğer şekilde, iyi çözünürlük ve kontrast sunan sekiz kesitli bir CT sistemidir. Görüntüleme teknolojilerinin bu kombinasyonu, gelişmiş SPECT/BT incelemeleri ve en yaygın bağımsız BT incelemelerini sunmanızı sağlar.
Bunların hepsi, varlıklarınıza mükerrer özellikler eklemeden mümkündür.
 • Gelecekteki yeniliklere uygun maliyetli erişim
 • Geleceğe hazır SmartConsole ile gelecekteki görüntü kalitesi geliştirmelerine ve Cloud Analytics'e erişin
 • Kolimatörleri mevcut 600 Serisi ve 800 Serisi sistemlerle paylaşarak maliyeti azaltın ve yerden tasarruf edin
 • Gelecekteki yeniliklere uygun maliyetli erişim
 • Geleceğe hazır SmartConsole ile gelecekteki görüntü kalitesi geliştirmelerine ve Cloud Analytics'e erişin
 • Kolimatörleri mevcut 600 Serisi ve 800 Serisi sistemlerle paylaşarak maliyeti azaltın ve yerden tasarruf edin
GEHC 860 Capability Image 1 v1
özelli̇k

SPECT ve BT özelliklerinin doğru karışımı

Şimdiye kadar, gelişmiş hibrit ve kantitatif protokollerin birçoğu, karmaşık protokolleri gerçekleştirmek için gerekli ekstra kaynakları bulunan araştırma kurumlarıyla sınırlıydı. SmartConsole ve Xeleris™ ile NM/CT 860, bu protokolleri gerçekleştirmek için gerekli olan kaynakları azaltarak bunları rutin düzende kullanılabilir hale getirir.

Her şeyi bir araya getirmenin daha basit bir yolu
Q. Volumetrix MI, SUV ölçümlerini doğrudan hacim görüntüleyiciyle entegre eden bir Xeleris 4 DR uygulamasıdır. İki ayrı uygulama arasında gidip gelmek yerine görüntüyü ve SUV'yi aynı anda görmenize olanak tanır.
Ardından SmartConsole, kantitatif SPECT/BT çalışmalarınızın doğrudan PACS veya önceden tanımlanmış başka bir DICOM hedefine otomatik olarak aktarılmasını sağlar. Kaynak tasarrufu sağlayan bu iyileştirmeler, programınızı bozmadan sunduğunuz hizmetleri genişletmenize olanak sağlar.

Görüntülemedeki en son trendlerden haberdar olun
Tedavi ve cerrahi planlama prosedürleri gerçekleştirerek sevk hacminizi büyütün.

Tek başına kullanıldığında öne çıkan bir BT
Revolution ACT, SPECT/BT incelemeleri için ihtiyaç duyduğunuz ince kesit performansını ve iş akışı dahilindeki en yaygın BT çalışmaları için bağımsız BT özelliğini sunar. Bunun yanında, SPECT/BT incelemesiyle aynı anda tanısal bir BT incelemesi yapabilmenin sağladığı ek zaman tasarrufunu da elde edersiniz. Bu özellik de, hasta deneyimini iyileştirmenize yardımcı olur. Ek olarak Revolution ACT, sevk eden hekimlerin incelemelerde görmek istediği doz azaltma teknolojisine sahiptir.
GEHC 860 Future-Ready Image 1 v1
geleceğe hazir

Siz hazır olduğunuzda gelecek için hazır olan bir sistem

NM/CT 860, 800 Serisi nükleer tıp sistemleri ailesinin geri kalanıyla aynı modüler tasarımı paylaşır. Hepsi ortak bir kullanıcı arayüzünü ve kolimatörleri paylaşır. Bu durum, başka bir 800 Serisi sisteme yükseltme yapılmasını ve genel varlıklarınıza başka bir sistemin eklenmesini hem operasyonel hem de finansal olarak daha kolay hale getirir. Modüler tasarımı, halihazırda veya gelecekte SwiftScan Planar ve SwiftScan SPECT gibi SPECT geliştirmelerini satın alma imkanını size sağlar.
 • Gelecekteki yeniliklere uygun maliyetli erişim
 • Geleceğe hazır SmartConsole ile gelecekteki görüntü kalitesi geliştirmelerine ve Cloud Analytics'e erişin
 • Kolimatörleri mevcut 600 Serisi ve 800 Serisi sistemlerle paylaşarak maliyeti azaltın ve yerden tasarruf edin
GEHC 860 Quantitative Applications Image 1 v1
kanti̇tati̇f uygulamalar

Kararlarınızın doğruluğunu ölçülebilir sonuçlarla teyit edin

Xeleris iş istasyonu bir Nükleer Tıp, PET, NT/BT ve PET/BT işleme, analiz ve inceleme sistemidir. Rutin klinik kullanımda en son SPECT kantitatif uygulamalarından faydalanacak şekilde tasarlanmış olup iş akışını hızlandırır ve tanısal güveni artırır. En karmaşık klinik sunumları çözmeye yardımcı olacak GE Healthcare Cloud potansiyeline ve gelişmiş uygulamalara imkan sağlayarak dijital sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin kapılarını da aralar.
GEHC 860 Summary Image 1 v1
özet

Gerçek keşif için bir SPECT/BT sistemi

Moleküler görüntüleme, diğer görüntüleme teknolojilerinden farklıdır, çünkü gerçek bir keşif arayışına olanak sağlar. Zihnimizin derinlerinde var olan bir hissiyatı anlamanın yeni yöntemini sunan bir keşiftir. Gördüklerinizin doğruluğuna ve hastalığı daha erken tespit etme yeteneğinize duyduğunuz güveni pekiştirir. Nükleer tıbbın sağlık topluluğuna kattığı değeri pekiştiren de bu tıbbi güvendir.

SPECT/BT teknolojisinin kattığı klinik değeri arttırmaya devam etmek için, tıpkı teknolojiyi yapan insanlarda olduğu gibi onu kullanan insanların da bu konuda bağlılık göstermesi gerekir. Sizler de bizim gibi, hizmet ettiğiniz hastalar için gerçek keşfi daha erişilebilir kılmaya kararlısınız. İşte bu nedenle, karşılaştığınız finansal ve operasyonel zorlukların neler olduğunu daha iyi anlayabilmek için sizinle ortaklık kurduk. NM/CT 860'ı yaratmamızın nedeni de bu zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olmaktır, böylece gerçek keşfi sürdürmeye devam edebilirsiniz.
 • 1 Step & Shoot tarama modu (SPECT için) içeren/Clarity 2D (Düzlemsel için) içermeyen LEHR kolimatörü ile karşılaştırılmıştır. Kemik tarama protokolü, Evolution işlemesi (SPECT için) ve model gözlemci kullanılan fantom testinde gösterildiği üzere. Model gözlemci sonuçları her zaman insanların okuduğu sonuçlarla aynı olmayabileceği için gerçek zaman/doz azaltımı klinik işlem, hasta boyutu, anatomik konum ve klinik uygulamaya bağlıdır. Yapılacak klinik işleme uygun tarama süresini/dozunu radyolog belirlemelidir.
 • 2 Klinik uygulamada, Evolution opsiyonları2a (Evolution for Bone, Evolution for Cardiac, Evolution for Bone Planar) ile Evolution Araç Kitinin2b, klinik merkezin benimsediği protokole bağlı olarak belirli bir klinik işlemde tanısal görüntü kalitesi elde etmek amacıyla, doz ve tarama süresinin uygun şekilde azaltılması için Nükleer Tıp hekimi, fizik uzmanı ve/veya uygulama uzmanı konsültasyonunu takiben kullanılması önerilir.
 • 2a Evolution Opsiyonları - Evolution iddiaları varsayılan fabrika protokolleri kullanılarak yapılan sayım istatistiği simülasyonları ve antropomorfik fantom veya gerçekçi NCAT - SIMSET fantom üzerinde LEHR kolimatörlü 99mTc tabanlı radyo izleyicilerin görüntülenmesini takiben nicel ve nitel görüntü karşılaştırması ile desteklenmektedir.
 • 2b Evolution Araç Kiti - Evolution Araç Kiti iddiaları farklı radyo izleyicileri ve kolimatörlere dayanan lezyon simülasyon fantom görüntüleri kullanılarak yapılan tam sayım istatistik simülasyonu ve Evolution Araç Kiti ile yeniden yapılandırılan SPECT görüntü kalitesinin denk klinik bilgi sağladığı ancak FBP/OSEM ile yeniden yapılandırılan görüntülere göre daha iyi sinyal-gürültü oranına, kontrast ve lezyon çözünürlüğüne sahip olduğu gösterilerek desteklenmektedir.
 • 3 Model gözlemci kullanılan fantom testinde gösterildiği üzere. SPECT için, LEHR Kolimatörün ve SPECT Step and Shoot çekiminin kullanımı ile kıyaslanmıştır. Planar için, Clarity 2D olmadan LEHR kullanımı ile kıyaslanmıştır.
 • 4 Klinik uygulamada, ASiR veya VISR kullanımı klinik işlem, hasta boyutu, anatomik konum ve klinik uygulamaya bağlı olarak BT hasta dozunu azaltabilir. Yapılacak klinik işlemde tanısal görüntü kalitesi elde etmek için uygun dozu belirlemek üzere bir radyolog ve fizikçiyle konsültasyon yapılmalıdır.

JB00105TR