GEHC 870 DR Technology Image 1 v1
teknoloji̇

SPECT/BT özelliğine ilişkin geniş bir yelpaze

Nükleer tıp için tamamen dijital bir vizyon

 • Evolution teknolojisi ile daha fazla hasta konforu için daha kısa, daha tolere edilebilir incelemeler sağlayın4
 • Evolution teknolojisi ile enjekte edilen doz veya tarama süresinde yüzde 50'ye varan azalma4
 • Evolution teknolojisi ile daha fazla hasta konforu için daha kısa, daha tolere edilebilir incelemeler sağlayın4
 • Evolution teknolojisi ile enjekte edilen doz veya tarama süresinde yüzde 50'ye varan azalma4
Future-Ready Image
gelecek i̇çi̇n hazir

Siz hazır olduğunuzda geleceğe hazır olan bir sistem

 • Gelecekteki inovasyona uygun maliyetli erişim
 • Dijital çözümlerdeki gelişmelerden yararlanmaya hazır bir sistem ile klinik, operasyonel ve ekonomik sonuçları iyileştirmeye devam edin
 • Dijital algılamaya hazır platform, CZT teknolojisiyle yepyeni bir özellik ve performans düzeyi sunmak için NM/CT 870 CZT'ye kolay bir yükseltme yolunu kullanarak yatırımınızı güvence altına alır
 • Modüler sistem tasarımı, sistemi tamamen değiştirmeye gerek kalmadan sisteminizi yükseltmenize olanak tanır
Patient Experience Image
hasta deneyi̇mi̇

Zamanlarını daha verimli hale getirin

 • Sadeleştirilmiş inceleme hazırlığı, verimi artırırken hastanızla etkileşime geçmek için size daha fazla zaman bırakır

SPECT doz yönetiminde bir evrim

 • Evolution teknolojisi ile daha fazla hasta konforu için daha kısa, daha tolere edilebilir incelemeler sağlayın4
 • Evolution teknolojisi ile enjekte edilen doz veya tarama süresinde yüzde 50'ye varan azalma4

Yenilikçi BT doz azaltma teknolojisi

 • Düşük doz BT ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olan ASiR4 ve VISR5 ile hasta memnuniyetini artırın
 • Q.AC ile düşük doz BT kullanılarak düzeltildiğinde kantitatif SPECT doğruluğunu koruyun6
GEHC 870 DR Quantitation Image 1 v1
kanti̇tasyon

Her bir hasta için her gün kantitatif SPECT/BT

 • Kantitatif hastalık durumu ve tedavi yanıtı değerlendirmeleriyle tedavi planlama kararlarını yönlendirin
 • Doğru, tekrarlanabilir sonuçlara ve tanısal güvenilirliğe değer veren sevk eden hekimlerle hasta hacmini artırın

Kantitasyon için geliştirilmiştir

GEHC 870 DR Quantitative Applications Image 1 v1
kanti̇tati̇f uygulamalar

Ölçülebilir sonuçlarla kararlarınızı bilinçli şekilde verin

GEHC 870 DR Summary Image 1 v1
özet

Gerçek keşif için bir PET/BT sistemi

 • 1Step & Shoot tarama modu (SPECT için) ile/Clarity 2D (Düzlemsel için) olmadan LEHR kolimatörü ile karşılaştırılmıştır. Kemik tarama protokolü, değerlendirme işlemesi (SPECT için) ve model gözlemci kullanılan fantom testinde gösterildiği üzere. Model gözlemci sonuçları her zaman insanlardan elde edilen sonuçlarla aynı olamayabileceği için gerçek zaman/doz azaltımı klinik işlem, hasta boyutu, anatomik konum ve klinik uygulamaya bağlıdır. Radyolog yapılacak klinik işleme uygun tarama süresini/dozunu belirlemelidir.
 • 2Fantom testinde Artefakt İndeksi ile tanımlandığı gibi görüntü kalitesi. Yayınlanmamış veriler.
 • 3Bir model gözlemcisi kullanılan fantom testinde gösterildiği gibidir. SPECT için LEHR Kolimatörü ve bir SPECT Step & Shoot çekimi kullanmaya kıyasla. Düzlemsel için Clarity 2D olmadan LEHR kullanmaya kıyasla.
 • 4Klinik uygulamada, Evolution seçeneklerinin4a (Evolution for Bone, Evolution for Cardiac, Evolution for Bone Planar) ve Evolution Araç Kitinin4b klinik merkez tarafından benimsenen protokole bağlı olarak belirli bir klinik göreve ilişkin tanısal görüntü kalitesi elde etmek üzere uygun doz ve tarama süresi azaltımını belirlemek için bir Nükleer Tıp doktoruna, fizik uzmanına ve/veya uygulama uzmanına danışıldıktan sonra kullanılması önerilir.
 • 4aEvolution Seçenekleri - Evolution'ın iddiaları, varsayılan fabrika protokolleri kullanılan sayım istatistikleri simülasyonunun yanı sıra kantitatif ve kalitatif görüntülerin karşılaştırılmasının ardından 99mTc'ye dayalı radyo-ajanların antropomorfik fantom veya gerçekçi NCAT – SIMSET fantomunda LEHR kolimatörü ile görüntülenmesi ile desteklenmektedir.
 • 4b Evolution Araç Kiti - Evolution Araç Kitinin iddiaları, çeşitli radyo-ajanlara ve kolimatörlere dayalı lezyon simülasyon fantomu görüntüleri kullanılan tam sayım istatistikleri simülasyonunun yanı sıra Evolution Araç Kiti ile yeniden yapılandırılan SPECT görüntü kalitesinin eşdeğer klinik bilgiler sağladığı ancak FBP/OSEM ile yeniden yapılandırılan görüntülere kıyasla daha iyi bir sinyal-parazit, kontrast ve lezyon çözünürlüğüne sahip olduğu gösterilerek desteklenmektedir.
 • 5Klinik uygulamada, ASiR kullanımı klinik işlem, hasta boyutu, anatomik konum ve klinik uygulamaya bağlı olarak BT hasta dozunu azaltabilir. Uygulanacak klinik işlemde tanısal görüntü kalitesi elde etmek için uygun dozu belirlemek üzere bir radyolog ve hekimle konsültasyon yapılmalıdır.
 • 6 Bir test fantomunda uygun şekilde ölçülen aktiviteye eşdeğer olarak tanımlanan kantitatif doğruluk. Eşdeğerlik, Q.AC ile rekonstrükte edilmiş CTAC ile düzeltilen SPECT tetkiklerindeki ölçülen sayımlarını ölçüt ile rekonstrükte edilmiş CTAC ile düzeltilen tetkiklerde ölçülen sayımlarla karşılaştırırken oluşan <%11'lik farktır. Ölçülen sayımlar, homojen 99mTc çözüm fantom çalışmasının SPECT ile rekonstrükte edilmiş kesitlerinde konumlandırılan özdeş ROI'ler kapsamında "ortalama" olarak tanımlanır.

JB00113TR